ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W HAJNÓWCE

Aktualności

REKRUTACJA 2021/2022

   

Drodzy uczniowie!
Wracając na zajęcia lekcyjne do szkoły pamiętajcie, że bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny i reżim sanitarny


Komunikat!

Na podstawie Rozporządzenia MEiN z dnia 29 kwietnia 2021 r. z w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie od 3 do 16 maja 2021 roku zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Nauka zdalna nie dotyczy zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych:

 • uczniowie klas technikum nadal będą realizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia (CKZ – warsztaty szkolne) przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych;

 • uczniowie branżowej szkoły I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, nadal będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu;

Od dnia 17 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r. zajęcia będą realizowane w taki sposób, że:

 • nie więcej niż 50% uczniów realizuje te zajęcia w szkole,

 • co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PROWADZONYCH
W TRYBIE HYBRYDOWYM (17 - 21.05.2021 R.)

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PROWADZONYCH
W TRYBIE HYBRYDOWYM (24 - 28.05.2021 R.)

 

ROZPORZĄDZENIE MEiN z dnia 29 kwietnia 2021 r. (PDF)

Ponadto realizowane są nieprzerwanie praktyki zawodowe u pracodawców przez uczniów klasy:

 • 3tl w okresie od 22.04.2021 do 19.05.2021 r.

 • 3tm w okresie od 22.04.2021 do 12.05.2021 r.

 • 3tb w okresie od 26.04.2021 do 21.05.2021 r.

Dodatkowo zaplanowano terminy pozostałych praktyk:

 • 2ti w okresie od 10.05.2021 do 28.05.2021 r.

 • 2 tm w okresie od 10.05.2021 do 28.05.2021 r.

 • 2tb w okresie od 10.05.2021 do 4.06.2021 r.

 • 2 tl w okresie od 10.05.2021 do 4.06.2021 r.

 • 2 tż w okresie od 24.05.2021 do 18.06.2021 r.


Ogłaszamy rekrutację skierowaną do uczniów klas o profilu: technik ekonomista, technik logistyk, technik budownictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik mechanik uczących się w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce na staże ponadprogramowe (150 godzin) realizowane w terminie 05-30 lipca 2021r. w Białymstoku w ramach projektu „Praktyczne kompetencje w moim zawodzie”.

Termin składania dokumentacji rekrutacyjnej: 04 - 21.05.2021 r.

 

więcej...


Harmonogram wejścia do szkoły na egzamin maturalny (plik PDF)


03.V - Konstytucja 3 Maja

więcej...


Zebrania wychowawców z rodzicami odbędą się w terminie od 24.05 do 28.05.2021 r. Szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany w późniejszym terminie.


 

Matura 2021 - harmonogram (plik PDF)

Szczegóły udziela sekretariat szkoły, pod numerem tel. 85 682-20-71.

Komunikat dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2021 roku


Regulamin przyznawania stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. prof. Simony Kossak dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Hajnowskiego:
UCHWAŁA NR XVI/147/2020 RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO


DUŻE PIENIĄDZE Z FUNDUSZY UNIJNYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W HAJNÓWCE

więcej...RAPORT O NAUCE ZDALNEJ
W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH
(OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA MŁODYCH - PODLASIE)

Kampania #SzczepimySię

Pokonanie pandemii koronawirusa to obecnie jedno z najważniejszych wyzwań. Podstawowe informacji na temat walki z koronawirusem i dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 dostępne są w poniższym linkach:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/materialy-dla-mediow

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć


DRODZY UCZNIOWIE!!!

Jeśli borykacie się z problemami przemocy rówieśniczej i domowej, nadużyciami ze strony dorosłych, depresją, hejtem - również w cyberprzestrzeni, niesprawiedliwym traktowaniem, brakiem zrozumienia, trudnościami okresu dojrzewania, uzależnieniami, samotnością, a także innymi problemami, których rozwiązanie wymaga odpowiedniego wsparcia, opieki i troski osób dorosłych - nie zawsze jednak tę pomoc otrzymując, możecie skorzystać z:

 • całodobowego Dziecięcego Telefonu Zaufania - 800 12 12 12;

 • czatu internetowego prowadzonego na stronie Rzecznika Praw Dziecka - https://brpd.gov.pl/sos-czat/;

Więcej na ten temat:

https://brpd.gov.pl/brpd.gov.pl/2020/12/07/startuje-calodobowy-dzieciecy-telefon-zaufania-i-czat-internetowy/

https://www.kuratorium.bialystok.pl/wp-content/uploads/2020/12/mswia-hejt-audiodeskrypcja.mp4


Od poniedziałku 14 grudnia 2020 r. zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących  oraz zawodowych prowadzone są zdalnie na platformie Microsoft Teams zgodnie z planem lekcji, z wyjątkiem zajęć w dniach, w których uczniowie danej klasy realizują zajęcia praktyczne w formie stacjonarnej w szkole.  W tych dniach zajęcia prowadzone są za pomocą innych, ustalonych narzędzi do nauki zdalnej.

Uczniom podczas zdalnej nauki zabrania się:
a) nagrywania, fotografowania i wykonywania zrzutów ekranu lekcji bez zgody nauczyciela,
b) wyciszania mikrofonów pozostałym uczestnikom,
c) dołączania do spotkania osób, których nie zaprosił nauczyciel,
d) umieszczania materiałów niezwiązanych z lekcją,
e) przeszkadzania w prowadzeniu zajęć,
f) używania niestosownego słownictwa.

Nieprzestrzeganie wyszczególnionych powyżej zasad zachowania będzie skutkować obniżeniem oceny z zachowania.


Przy otwieraniu strony WWW szkoły proszę wpisywać protokół https:

https://www.zszhajnowka.pl


Aplikacja ProteGo Safe - wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego do rodziców
 

więcej...


Zasady bezpiecznego korzystania
z pojazdów publicznego transportu zbiorowego
w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. (plik PDF)


BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKÓŁ
 

(kliknij na zdjęcie, żeby powiększyć)