ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W HAJNÓWCE

Aktualności

 

Informacja od pedagoga szkolnego (plik pdf)

Zachęcamy do zapoznawania się z materiałami sukcesywnie zamieszczanymi w zakładce MENU - PEDAGOG SZKOLNY


Informacja o rozpoczęciu pracy nad napisaniem książki o szkolnej orkiestrze dętej ZSZ w Hajnówce.


KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ!

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  od dnia 25 marca 2020 r. wprowadzamy w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce kształcenie na odległość. Wdrażamy nowy sposób komunikacji uczeń – nauczyciel. Każdej klasie utworzono e-maila grupowego, z którego uczniowie danej klasy będą pobierać pliki z zakresem treści nauczania.

 1. Adres e-mail oraz hasło zostanie przekazane przez wychowawcę. Na pocztę należy logować się ze strony www.ovh.pl/mail/.

 2. Ze skrzynki pocztowej NIE WOLNO nic usuwać, należy kopiować pliki na swój komputer.

 3. Efekty swojej pracy należy odsyłać ze swojego prywatnego e-maila,  bezpośrednio do nauczyciela przedmiotu w formie i terminie ustalonym przez nauczyciela. W temacie wiadomości należy wpisać: swoje imię i nazwisko, przedmiot oraz klasę.

 4. Adresy e-mail kadry dydaktycznej znajdują się na stronie szkoły w zakładce MENU - KADRA DYDAKTYCZNA.

 5. Jeśli pojawi się problem z otwarciem pliku w określonym formacie (ze względu na brak danego programu), należy poinformować o tym fakcie nauczyciela przedmiotu.


Do kadry dydaktycznej!

Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do systematycznego sprawdzania swojej poczty służbowej.


NAUCZANIE ZDALNE!

Drodzy uczniowie! W związku z tym, że decyzją Ministra Edukacji Narodowej normalne funkcjonowanie szkół zostało zawieszone, w trosce o Wasz rozwój intelektualny i realizację podstawy programowej, uruchamiamy nauczanie zdalne.

Materiały do samodzielnej nauki w domu będą umieszczane na naszej stronie internetowej. Należy systematycznie sprawdzać aktualizację zadań dla swojej klasy z poszczególnych przedmiotów i wykonywać przygotowane przez nauczycieli ćwiczenia.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych z realizacją w/w zadań, proszę o zgłoszenie problemu na adres informatyk@zszhajnowka.pl.

Mamy nadzieję, że przygotowane przez nauczycieli materiały i zadania oraz polecane platformy, strony i serwisy internetowe pomogą Wam uzupełnić, utrwalić, a także poszerzyć Waszą wiedzę.

więcej...


 

Erasmus+ Staże zagraniczne w Götz


Informacje dla rodziców/opiekunów prawnych/
uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce

W związku z ogłoszeniem w kraju stanu zagrożenia epidemicznego zostaje skrócony staż realizowany w Niemczech. Przewidywany termin powrotu uczestników do kraju to 18 marca 2020 r. Dokładna godzina powrotu zostanie podana później. Dokładniejsze informacje można uzyskać w szkole - telefon (85) 682-20-71 w godz. 8.00 – 16.00 lub u opiekunów młodzieży.

Młodzież wracająca ze stażu będzie objęta 14-dniową kwarantanną domową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2020 r. dotyczącego wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego oraz okresu obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego, które weszło w życie z dniem 8 marca 2020 r.

Dokładnych informacji o warunkach i przebiegu kwarantanny udziela Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Hajnówce, ul. J. Piłsudskiego 10, tel. (85) 682-28-09.

ULOTKA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKOWEJ 14-DNIOWEJ KWARANTANNY

ZASADY KWARANTANNY W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM


   

Propozycje materiałów edukacyjnych dla uczniów klas maturalnych,
uczniów technikum i szkoły branżowej.

Polecane platformy, strony i serwisy internetowe:

 1. LEKTURY SZKOLNE

 2. CENTRUM NAUKI KOPERNIK

 3. PORTAL EDUKACYJNY IPN

 4. SERWIS IPN PRZYSTANEK HISTORIA

 5. E-PODRĘCZNIKI

 6. EGZAMIN ZAWODOWY (część pisemna)

 7. CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA


   

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ!

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa:

 1. zawiesza się w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce zajęcia dydaktyczno – wychowawcze oraz zajęcia realizowane w ramach praktycznej nauki zawodu /zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe/ od dnia 12 marca 2020 r. na okres 2 tygodni tj. do dnia 25 marca 2020 r.

 2. od 12 marca 2020 r. uczniowie szkół branżowych będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły, ale realizują przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.

 3. od 16 marca będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników /szkoła branżowa/.


 

 

Z  ogromnym smutkiem

19 lutego 2020 r. pożegnaliśmy

Pana Michała Sadowskiego

absolwenta naszej Szkoły

i jej Dyrektora

w latach 1992 - 2004,

odznaczonego

Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi

oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Brak nam będzie

Jego radosnego usposobienia, charyzmy

oraz ojcowskiej postawy wobec
pracowników i uczniów.

 

    Cześć Jego pamięci!

 

 

 

   

2.III - NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI "ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH"

więcej...


26.II - SPOTKANIE Z UCZESTNIKAMI OHP

więcej...


21.II - AKADEMIA NOWOCZESNEGO PATRIOTYZMU

więcej...


14.II - WALENTYNKI

więcej...


10.II - OBCHODY 80. ROCZNICY SOWIECKICH DEPORTACJI

więcej...


W zakładce MENU: PLANY LEKCJI opublikowane zostały aktualne rozkłady, które obowiązują od 10 lutego 2020 r.


UWAGA: Zmiana dzwonków od II semestru. Wykaz dostępny w prawym menu bocznym.

Dotyczy absolwentów technikum:

Informacja o opłatach za egzamin maturalny 2020 r.
(Opłatę należy wnieść w terminie od 1.01.2020 - 7.03.2020 r.)

 

więcej...


 

Terminy praktyk zawodowych 2019/2020
 

Klasa

Termin praktyk

Liczba tygodni

III TB

30.09 - 25.10.2019

4 tygodnie

II TM

14.10 - 08.11.2019

4 tygodnie

II TI

14.10 - 08.11.2019

4 tygodnie

III TL

18.11 - 13.12.2019

4 tygodnie

III TE

18.11 - 29.11.2019

2 tygodnie

III TM

02.03 - 20.03.2020

3 tygodnie

III TI

02.03 - 27.03.2020

4 tygodnie

III TŻ

04.05 - 29.05.2020

4 tygodnie

 


Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce został laureatem Orłów Edukacji. Logo Orłów ma kojarzyć się jednoznacznie z jakością oraz zadowoleniem Rodziców. Szkoła uzyskała ocenę 8.4/10, wyprzedzając ponad 81 tysięcy innych firm w Polsce. Tym samym dołączyła do grona liderów branży.