ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W HAJNÓWCE

Aktualności

 

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji zakończenia
zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2019/2020Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
w sesji czerwiec- lipiec 2020

Formuła 2012 (kwalifikacje jednoliterowe) - harmonogram (PDF)

Formuła 2017 (kwalifikacje dwuliterowe) - harmonogram (PDF)

Materiały i przybory pomocnicze, z których można korzystać
w części praktycznej egzaminu.

Materiały i przybory pomocnicze, z których można korzystać
w części pisemnej egzaminu.

 
Absolwenci w przypadku pytań i wątpliwości mogą dzwonić do sekretariatu szkoły.

Wychowawcy będą telefonicznie informować uczniów o godzinie egzaminu praktycznego (tam, gdzie są ustalone różne godziny tego samego egzaminu).


INFORMACJA DLA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br. (do pobrania - PDF)


Wszystkim absolwentom życzymy powodzenia na maturze!!!


Od 01 czerwca uległy zmianie plany lekcji we wszystkich klasach Szkoły Branżowej I Stopnia.

więcej...


KONSULTACJE W SZKOLE

więcej...


O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ PODCZAS EGZAMINU MATURALNEGO ORAZ ZAWODOWEGO (do pobrania)


UWAGA ABSOLWENCI Z LAT UBIEGŁYCH!!!

Ważne informacje dla absolwentów szkoły z lat ubiegłych na temat matury .

więcej...


UWAGA MATURZYŚCI!!!

Na adresy e-mail poczty klasowej zostały wysłane szczegółowe harmonogramy pisemnego egzaminu maturalnego z j. polskiego, matematyki oraz j. angielskiego oraz wytyczne dla zdających przed przystąpieniem do Egzaminu Maturalnego (EM) i Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie ( EPKwZ) w czerwcu 2020 r.


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2020 roku.

Egzamin maturalny w nowej formule (do pobrania - PDF)

Egzamin maturalny w starej formule (do pobrania - PDF)


Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania
w 2020 r. egzaminów: MATURALNEGO (EM)
i POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (EPKwZ)

więcej...


Informacja od pedagoga szkolnego (plik pdf)


REKRUTACJA 2020/21

więcej...Maturzyści! Aktualizacja terminów egzaminu maturalnego.

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym.

więcej...

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym.

więcej...

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

więcej...


"Oferty" WKU w Bielsku Podlaskim:

INFORMACJE ULOTKA 1 ULOTKA 2 ULOTKA 3 ULOTKA 4

Staż uczniów w GÖTZ w Niemczech (1 - 21.III.2020)


Firma „PRONAR” Sp. z o.o. z Narwi, prowadzi rekrutację do wszystkich swoich fabryk z siedzibami w: Narwi, Narewce, Hajnówce, Siemiatyczach i Strabli.

więcej...Od 27 kwietnia uległy zmianie plany lekcji we wszystkich klasach Szkoły Branżowej I Stopnia.

więcej...


Konkurs ortograficzny online dla uczniów i nauczycieli

Portal dyktanda.pl pragnie zaprosić na pierwszą odsłonę konkursu "Mistrz Dyktand i Mistrz Ortografii". Start konkursu już 24 kwietnia, potrwa on do 24 maja. Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny dostępne są na powyższej stronie.


REKRUTACJA 2020/21

Informujemy, że zostały przesunięte terminy składania dokumentów do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 i zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły po opublikowaniu nowego harmonogramu rekrutacji przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku.

 

Rekrutacja do Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce na rok szkolny 2020/21 będzie prowadzona dodatkowo w formie on-line. W najbliższym czasie zostaną udostępnione wnioski do pobrania oraz szczegółowa instrukcja wysyłania dokumentów.

więcej...


Od 21 kwietnia uległy zmianie plany lekcji we wszystkich klasach Szkoły Branżowej I Stopnia.

więcej...


Podziękowania za zorganizowanie kwarantanny

więcej...


Informacja od pedagoga szkolnego (plik pdf)

Zachęcamy do zapoznawania się z materiałami sukcesywnie zamieszczanymi w zakładce MENU - PEDAGOG SZKOLNY


Informacja o rozpoczęciu pracy nad napisaniem książki o szkolnej orkiestrze dętej ZSZ w Hajnówce.


KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ!

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  od dnia 25 marca 2020 r. wprowadzamy w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce kształcenie na odległość. Wdrażamy nowy sposób komunikacji uczeń – nauczyciel. Każdej klasie utworzono e-maila grupowego, z którego uczniowie danej klasy będą pobierać pliki z zakresem treści nauczania.

 1. Adres e-mail oraz hasło zostanie przekazane przez wychowawcę. Na pocztę należy logować się ze strony www.ovh.pl/mail/.

 2. Ze skrzynki pocztowej NIE WOLNO nic usuwać, należy kopiować pliki na swój komputer.

 3. Efekty swojej pracy należy odsyłać ze swojego prywatnego e-maila,  bezpośrednio do nauczyciela przedmiotu w formie i terminie ustalonym przez nauczyciela. W temacie wiadomości należy wpisać: swoje imię i nazwisko, przedmiot oraz klasę.

 4. Adresy e-mail kadry dydaktycznej znajdują się na stronie szkoły w zakładce MENU - KADRA DYDAKTYCZNA.

 5. Jeśli pojawi się problem z otwarciem pliku w określonym formacie (ze względu na brak danego programu), należy poinformować o tym fakcie nauczyciela przedmiotu.


Do kadry dydaktycznej!

Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do systematycznego sprawdzania swojej poczty służbowej.


NAUCZANIE ZDALNE!

Drodzy uczniowie! W związku z tym, że decyzją Ministra Edukacji Narodowej normalne funkcjonowanie szkół zostało zawieszone, w trosce o Wasz rozwój intelektualny i realizację podstawy programowej, uruchamiamy nauczanie zdalne.

Materiały do samodzielnej nauki w domu będą umieszczane na naszej stronie internetowej. Należy systematycznie sprawdzać aktualizację zadań dla swojej klasy z poszczególnych przedmiotów i wykonywać przygotowane przez nauczycieli ćwiczenia.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych z realizacją w/w zadań, proszę o zgłoszenie problemu na adres informatyk@zszhajnowka.pl.

Mamy nadzieję, że przygotowane przez nauczycieli materiały i zadania oraz polecane platformy, strony i serwisy internetowe pomogą Wam uzupełnić, utrwalić, a także poszerzyć Waszą wiedzę.

więcej...


 

Erasmus+ Staże zagraniczne w Götz


Informacje dla rodziców/opiekunów prawnych/
uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce

W związku z ogłoszeniem w kraju stanu zagrożenia epidemicznego zostaje skrócony staż realizowany w Niemczech. Przewidywany termin powrotu uczestników do kraju to 18 marca 2020 r. Dokładna godzina powrotu zostanie podana później. Dokładniejsze informacje można uzyskać w szkole - telefon (85) 682-20-71 w godz. 8.00 – 16.00 lub u opiekunów młodzieży.

Młodzież wracająca ze stażu będzie objęta 14-dniową kwarantanną domową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2020 r. dotyczącego wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego oraz okresu obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego, które weszło w życie z dniem 8 marca 2020 r.

Dokładnych informacji o warunkach i przebiegu kwarantanny udziela Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Hajnówce, ul. J. Piłsudskiego 10, tel. (85) 682-28-09.

ULOTKA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKOWEJ 14-DNIOWEJ KWARANTANNY

ZASADY KWARANTANNY W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM


   

Propozycje materiałów edukacyjnych dla uczniów klas maturalnych,
uczniów technikum i szkoły branżowej.

Polecane platformy, strony i serwisy internetowe:

 1. LEKTURY SZKOLNE

 2. CENTRUM NAUKI KOPERNIK

 3. PORTAL EDUKACYJNY IPN

 4. SERWIS IPN PRZYSTANEK HISTORIA

 5. E-PODRĘCZNIKI

 6. EGZAMIN ZAWODOWY (część pisemna)

 7. CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA


   

 

   

2.III - NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI "ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH"

więcej...


26.II - SPOTKANIE Z UCZESTNIKAMI OHP

więcej...


21.II - AKADEMIA NOWOCZESNEGO PATRIOTYZMU

więcej...


14.II - WALENTYNKI

więcej...


10.II - OBCHODY 80. ROCZNICY SOWIECKICH DEPORTACJI

więcej...


W zakładce MENU: PLANY LEKCJI opublikowane zostały aktualne rozkłady, które obowiązują od 10 lutego 2020 r.


UWAGA: Zmiana dzwonków od II semestru. Wykaz dostępny w prawym menu bocznym.

Dotyczy absolwentów technikum:

Informacja o opłatach za egzamin maturalny 2020 r.
(Opłatę należy wnieść w terminie od 1.01.2020 - 7.03.2020 r.)

 

więcej...


 

Terminy praktyk zawodowych 2019/2020
 

Klasa

Termin praktyk

Liczba tygodni

III TB

30.09 - 25.10.2019

4 tygodnie

II TM

14.10 - 08.11.2019

4 tygodnie

II TI

14.10 - 08.11.2019

4 tygodnie

III TL

18.11 - 13.12.2019

4 tygodnie

III TE

18.11 - 29.11.2019

2 tygodnie

III TM

02.03 - 20.03.2020

3 tygodnie

III TI

02.03 - 27.03.2020

4 tygodnie

III TŻ

04.05 - 29.05.2020

4 tygodnie

 


Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce został laureatem Orłów Edukacji. Logo Orłów ma kojarzyć się jednoznacznie z jakością oraz zadowoleniem Rodziców. Szkoła uzyskała ocenę 8.4/10, wyprzedzając ponad 81 tysięcy innych firm w Polsce. Tym samym dołączyła do grona liderów branży.