HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

KWALIFIKACJA

EGZAMIN
PISEMNY
- 10.I.2020
(piątek)

EGZAMIN
PRAKTYCZNY

TECHNIK LOGISTYK

A.30

10.00

9.01 - czwartek, 16.00
A.31 --- 9.01 - czwartek, 9.00

A.32

14.00

9.01 - czwartek, 13.00
AU.22 --- 9.01 - czwartek, 9.00
TECHNIK BUDOWNICTWA
B.18 10.00 ---
B.30 14.00 17.01 - piątek, 9.00
17.01 - piątek, 15.00
B.33 12.00 9.01 - czwartek, 13.00
TECHNIK INFORMATYK
E.14 14.00 13.01 - poniedziałek, 12.00
TECHNIK MECHANIK
M.20 10.00 13.01 - poniedziałek, 8.00
M.44 12.00 14.01 - wtorek, 8.00
14.01 - wtorek, 12.00
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
T.06 10.00 ---
T.15 12.00 9.01 - czwartek, 13.00
TECHNIK EKONOMISTA

A.36

12.00 16.01 - czwartek, 9.00
16.01 - czwartek, 15.00
AU.35 10.00 16.01 - czwartek, 15.00