KADRA DYDAKTYCZNA

DYREKTOR SZKOŁY: Eugenia Karwowska


ZASTĘPCA DYREKTORA: Anna Czykwin

ZASTĘPCA DYREKTORA: Jerzt Charytoniuk

KIEROWNIK CKP: Jarosław Golonko


PRZEDMIOTY IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA
Język polski Anna Cyruk
Ala Kojło-Kubacka
Iwona Kulesza
Anna Oksentowicz-Martyniuk
Język angielski Agnieszka Grodzka
Maria Misiejuk
Małgorzata Filipowicz
Marcin Czabaj
Język niemiecki Urszula Lipczyńska
Język rosyjski Agnieszka Grodzka
Anna Lasota
Anna Świętochowska-Badowiec
(w zastępstwie: Mirosława Olichwier)
Matematyka Bogusława Antoniuk
Anna Czykwin
Mariola Niewińska
Irena Sienkiewicz
Fizyka Dariusz Buchwald
Chemia Joanna Aleksiejuk
Biologia Joanna Aleksiejuk
Geografia Sławomir Jakoniuk
Historia Barbara Sajewicz
Joanna Sapieżyńska
Wiedza o społeczeństwie Barbara Sajewicz
Joanna Sapieżyńska
Podstawy przedsiębiorczości Jan kojło
Edukacja dla bezpieczeństwa Jarosław Rogoza
Informatyka Mariola Rogoza
Grzegorz Pietraszek
Wiedza o kulturze Anna Oksentowicz-Martyniuk
Doradztwo zawodowe Urszula Lipczyńska
Wychowanie fizyczne Bogusława Bójko-Pietroczuk
Andrzej Charytoniuk
Eugeniusz Iwaniuk
Mirosław Wojciuk
Bezpieczeństwo i higiena pracy Eugeniusz Iwaniuk
Działalność gospodarcza w zawodach Bożena Szapiel
Jan Kojło

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE IMIĘ I NAZWISKO
TECHNIK BUDOWNICTWA Mariola Rogoza
Barbara Stachera-Blaszko
Robert Kacprzak
(zajęcia praktyczne)
Grzegorz Surel
(zajęcia praktyczne)
TECHNIK EKONOMISTA Bożena Szapiel
Mirosława Szpilko
Sławomir Jakoniuk
TECHNIK INFORMATYK Mariola Rogoza
Romuald Kacprzak
Grzegorz Pietraszek
TECHNIK LOGISTYK Barbara Stachera-Blaszko
Bożena Szapiel
Sławomir Jakoniuk
Romuald Kacprzak
Mariusz Płochocki
(specjalizacja - służby mundurowe)
TECHNIK MECHANIK Jerzy Charytoniuk
Jarosław Golonko
(zajęcia praktyczne)
Robert Kacprzak
(zajęcia praktyczne)
Jan Kawecki
Jan Kojło
Grzegorz Zinczuk
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH Iwona Kulesza
Irena Sajewicz
Jan Kawecki
Jarosław Rogoza