KADRA DYDAKTYCZNA - ROK SZKOLNY 2019/2020

DYREKTOR SZKOŁY: Anna Czykwin


ZASTĘPCA DYREKTORA: Romuald Kacprzak

KIEROWNIK CKZ: Jarosław GolonkoPRZEDMIOTY IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA Adres e-mail
Język polski Anna Cyruk ca@zszhajnowka.pl
Ala Kojło-Kubacka ka@zszhajnowka.pl
Iwona Kulesza ki@zszhajnowka.pl
Anna Oksentowicz-Martyniuk oa@zszhajnowka.pl
Język angielski Agnieszka Grodzka gr@zszhajnowka.pl
Maria Misiejuk mm@zszhajnowka.pl
Małgorzata Filipowicz
fm@zszhajnowka.pl
Marcin Czabaj mc@zszhajnowka.pl
Język niemiecki Urszula Lipczyńska lu@zszhajnowka.pl
Język rosyjski Agnieszka Grodzka gr@zszhajnowka.pl
Anna Lasota la@zszhajnowka.pl
Anna Świętochowska-Badowiec
sa1@zszhajnowka.pl
Matematyka Bogusława Antoniuk ab@zszhajnowka.pl
Halina Artysiewicz ha@zszhajnowka.pl
Anna Czykwin cz@zszhajnowka.pl
Mariola Niewińska tm@zszhajnowka.pl
Irena Sienkiewicz si@zszhajnowka.pl
Fizyka Dariusz Buchwald bd@zszhajnowka.pl
Chemia Joanna Aleksiejuk aj@zszhajnowka.pl
Biologia Joanna Aleksiejuk aj@zszhajnowka.pl
Geografia Sławomir Jakoniuk js@zszhajnowka.pl
Historia/
Historia i społeczeństwo
Barbara Sajewicz sb@zszhajnowka.pl
Joanna Sapieżyńska sj@zszhajnowka.pl
Wiedza o społeczeństwie Barbara Sajewicz sb@zszhajnowka.pl
Joanna Sapieżyńska sj@zszhajnowka.pl
Podstawy przedsiębiorczości Bożena Szapiel sz@zszhajnowka.pl
Jan Kojło ko@zszhajnowka.pl
Edukacja dla bezpieczeństwa Jarosław Rogoza jr@zszhajnowka.pl
Informatyka Mariola Rogoza rm@zszhajnowka.pl
Bożena Szapiel sz@zszhajnowka.pl
Jerzy Charytoniuk cj@zszhajnowka.pl
Romuald Kacprzak kr@zszhajnowka.pl
Wiedza o kulturze Anna Oksentowicz-Martyniuk oa@zszhajnowka.pl
Filozofia Anna Oksentowicz-Martyniuk oa@zszhajnowka.pl
Doradztwo zawodowe Urszula Lipczyńska lu@zszhajnowka.pl
Wychowanie fizyczne Bogusława Bójko-Pietroczuk bb@zszhajnowka.pl
Andrzej Charytoniuk
w zastępstwie:
Urszula Januszewska
- - -

uj@zszhajnowka.pl
Eugeniusz Iwaniuk ie@zszhajnowka.pl
Mirosław Wojciuk wm@zszhajnowka.pl
Bezpieczeństwo i higiena pracy Eugeniusz Iwaniuk ie@zszhajnowka.pl
Działalność gospodarcza w zawodach Jan Kojło ko@zszhajnowka.pl
Religia Katolicka:
ks. Piotr Karwowski
 

kp@zszhajnowka.pl

Prawosławna:
Marek Ignaciuk
ks. Rafał Wawreniuk
 

im@zszhajnowka.pl
rw@zszhajnowka.pl

Inna:
Katarzyna Culepa

kc
@zszhajnowka.pl

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE IMIĘ I NAZWISKO Adres e-mail
TECHNIK BUDOWNICTWA Mariola Rogoza rm@zszhajnowka.pl
Barbara Stachera-Blaszko bi@zszhajnowka.pl
Robert Kacprzak rk@zszhajnowka.pl
Grzegorz Surel gs@zszhajnowka.pl
TECHNIK EKONOMISTA Mirosława Szpilko
w zastępstwie:
 Natalia Kotrys
- - -

nk@zszhajnowka.pl
TECHNIK INFORMATYK Mariola Rogoza rm@zszhajnowka.pl
Romuald Kacprzak kr@zszhajnowka.pl
Grzegorz Pietraszek pg@zszhajnowka.pl
TECHNIK LOGISTYK Bożena Szapiel sz@zszhajnowka.pl
Mirosława Szpilko
w zastępstwie:
Natalia Kotrys
- - -

nk@zszhajnowka.pl
Anna Świętochowska-Badowiec sa1@zszhajnowka.pl
Sławomir Jakoniuk js@zszhajnowka.pl
Mariusz Płochocki
(specjalizacja - służby mundurowe)

pm@zszhajnowka.pl


 

TECHNIK MECHANIK Jerzy Charytoniuk cj@zszhajnowka.pl
Jarosław Golonko ckz@zszhajnowka.pl
Robert Kacprzak rk@zszhajnowka.pl
Jan Kawecki jk@zszhajnowka.pl
Jan Kojło ko@zszhajnowka.pl
Grzegorz Zinczuk gz@zszhajnowka.pl
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH Iwona Kulesza ki@zszhajnowka.pl
Irena Sajewicz sa@zszhajnowka.pl
Jan Kawecki jk@zszhajnowka.pl
Jarosław Rogoza jr@zszhajnowka.pl