KIERUNKI KSZTAŁCENIA

TECHNIKUM IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

(nauka trwa 4 lata)

KSZTAŁCIMY W ZAWODACH:

technik budownictwa

technik ekonomista

 technik informatyk

technik logistyk

technik mechanik

technik żywienia i usług gastronomicznych

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

(nauka trwa 3 lata)

Klasa wielozawodowa:

cukiernik, fryzjer, kucharz, piekarz, stolarz,

mechanik pojazdów samochodowych,

monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie