KIERUNKI KSZTAŁCENIA

TECHNIKUM IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

  (nauka trwa 5 lat)

 

KSZTAŁCIMY W ZAWODACH:

technik budownictwa

technik robót wykończeniowych w budownictwie

technik ekonomista

 technik informatyk

technik logistyk

technik mechanik

technik żywienia i usług gastronomicznych

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

(nauka trwa 3 lata)

Ślusarz
 

Klasy wielozawodowe:

cukiernik

elektryk

 fryzjer

 kucharz

 piekarz

sprzedawca

 stolarz

mechanik pojazdów samochodowych

monter sieci i instalacji sanitarnych

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie