KIERUNKI KSZTAŁCENIA

TECHNIKUM IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

(nauka trwa 4 lata)

KSZTAŁCIMY W ZAWODACH:

technik budownictwa

technik ekonomista

 technik informatyk

technik logistyk

technik mechanik

technik żywienia i usług gastronomicznych

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

(nauka trwa 3 lata)

Klasa wielozawodowa:

cukiernik

 fryzjer

 kucharz

 piekarz

 stolarz

mechanik pojazdów samochodowych

monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie