PROJEKT "SZKOŁA OTWARTA NA EUROPĘ"

Staż uczniów w GÖTZ w Niemczech (01 - 21.III.2020)

GALERIA ZDJĘĆ


Już po raz czwarty uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce wyjechali na 3-tygodniowy staż do Niemiec. Było to możliwe dzięki programowi Erasmus + finansowanemu ze środków Unii Europejskiej. Wniosek został złożony w ramach Akcji 1. Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe w roku 2019 i uzyskał 98 punktów na 100 punktów możliwych.

Wartość projektu „Szkoła otwarta na Europę” to 74496 euro.

Cele projektu:

W projekcie wzięło udział 32 uczniów.

Otrzymują:

Koordynator projektu - Eugenia Karwowska        WIZYTA PRZYGOTOWAWCZA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +

W dniach 24.10–27.10.2019 r. delegacja Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce odbyła wizytę przygotowawczą do Centrum Kształcenia w GÖTZ koło Poczdamu. W ośrodku tym uczniowie naszej szkoły odbędą w dniach 01.03.2020 r. – 21.03.2020 r. staż zawodowy w zawodzie technik mechanik – 16 uczniów i technik budownictwa – 16 uczniów. Staż odbędzie się w ramach programu Erasmus +, projekt „ Szkoła otwarta na Europę”.

Wizyta przebiegła bardzo owocnie. Zostało podpisane porozumienie, w którym szczegółowo opisano świadczenia dla uczniów ze strony organizacji wysyłającej (szkoły) oraz organizacji przyjmującej (Centrum Kształcenia w GÖTZ). Omówiono wszelkie szczegóły dotyczące pobytu uczniów: zakwaterowanie, posiłki, program stażu, a także spędzanie czasu wolnego. W ramach programu kulturalnego stażyści zwiedzą Berlin i Poczdam.

Koordynator projektu - Eugenia Karwowska        

GALERIA ZDJĘĆ

WIZYTA PRZYGOTOWAWCZA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +