SZKOLENIE NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO


W ramach projektu „Hajnówka OdNowa – zielona transformacja” pilotowanego przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce 24 lutego 2023 r. odbyło się szkolenie nauczycieli wychowania fizycznego z hajnowskich szkół średnich. Tematem szkolenia była ,,Motywacja młodzieży do aktywnego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego. Gospodarzem spotkania był Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce. Nauczyciele pracowali pod kierunkiem Pani Emilii Łapińskiej (nauczycielki wychowania fizycznego).

Wszyscy uczestnicy zgodnie przyznali, że otrzymali cenne informacje i wskazówki, które pozwolą zmotywować młodzież do aktywnego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego. Istotą motywacji na lekcjach wychowania fizycznego jest zrozumienie potrzeb uczniów i pomaganie im w zaspokajaniu tych potrzeb.

Nauczyciel może wspierać motywację wewnętrzną ucznia, stwarzając możliwości odniesienia sukcesu. Każdy sukces rozbudza ochotę na następny. Można więc pokusić się o przepis na szkolne motywowanie: uczeń wie, że sobie poradzi, rozumie zasady danej aktywności i widzi w niej korzyść własną. To wspiera wewnętrzne nastawienie młodego człowieka do podejmowanych działań.

„Na każdym etapie edukacji wychowanie fizyczne powinno tworzyć obyczaj aktywności fizycznej, rozwijając zainteresowania i postawy uczniów oraz przyczyniając się do budowania pozytywnego obrazu własnej osoby...”

Źródło: Podstawa programowa
nauczania wychowania fizycznego w gimnazjum i liceum

Koordynatorzy projektu

   

Hajnówka OdNowa- Zielona Transformacja

Projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz budżetu państwa

GALERIA ZDJĘĆ