PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
"Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych - cz. II", zawód nr 18: ekonomista 341[02] i technik rachunkowości 412[01

W ramach powyższego projektu Technikum im. T. Kościuszki w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce, otrzymało oprogramowanie wykorzystywane do przygotowywania uczniów i słuchaczy do etapu praktycznego egzaminu zawodowego i jego przeprowadzenia.

Oprogramowanie zostało zakupione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

GALERIA ZDJĘĆ