Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego”

Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce rozpoczął 15.12.2014 r. realizację projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego” - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

NR 2014-1-PL01-KA102-000057

Cel projektu:

W projekcie udział wezmą uczniowie I, II, III klasy technikum mechanicznego. Rekrutacja została przeprowadzona według regulaminu w oparciu o zasadę równości kobiet i mężczyzn.

32 uczniów i 4 opiekunów wyjedzie na 3-tygodniowy staż do Zentrum für Gewerbeförderung Götz w Niemczech. Partnerem projektu jest - www.hwk-potsdam.de.

Przed wyjazdem uczniowie odbędą zajęcia językowo-kulturowo- pedagogiczne. Po ukończeniu otrzymają zaświadczenia.

W terminie od 19.04. 2015r – do 09. 05. 2015r uczniowie wyjadą do Niemiec. W programie zajęć jest spawanie i obróbka metalu.

Program praktyk zakłada również udział młodzieży w zorganizowanych wycieczkach do Poczdamu, Berlina i Magdeburga, co pozwoli na pozyskanie dodatkowych kompetencji, tj. poznanie kultury i obyczajów innego kraju, poszerzenie horyzontów myślowych, radzenie sobie w różnych sytuacjach życiowych i stawianie czoła wyzwaniom.

Spodziewanymi rezultatami odbytej praktyki zagranicznej przez uczniów technikum mechanicznego będzie rozwój konkretnych umiejętności zawodowych, językowych, kulturowych i interpersonalnych, zwiększenie szansy na zatrudnienie, kształtowanie przedsiębiorczości, kreatywności oraz mobilności. Potwierdzeniem odbytej praktyki zawodowej, jak również nabytych przez uczestników kompetencji będą trzymane przez nich Europassy – międzynarodowe certyfikaty. Młodzież kończąca edukację na technikum, będzie mogła przedłożyć uzyskany dokument u pracodawcy w Polsce, jak również za granicą. Ułatwi im to znalezienie się na Europejskim Rynku Pracy.

REGULAMIN (PDF)

GALERIA ZDJĘĆ