PROJEKT InnoGastro W ZSZ

REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+, AKCJI 2: PARTNERSTWA STRATEGICZNE, SEKTOR: KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE.

Nauczyciele z Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce już od początku bieżącego roku przygotowują się do uczestnictwa w projekcie InnoGastro, realizowanym w ramach programu Erasmus+. Projekt dotyczy kształcenia i szkolenia zawodowego, a jego realizacja rozpocznie się wiosną przyszłego roku. W przedsięwzięciu będzie uczestniczyło 12 nauczycieli branży gastronomicznej z całego województwa podlaskiego (w tym troje pedagogów z naszej szkoły). Nauczyciele-uczestnicy projektu w 2018 r. wezmą udział w pilotażowym szkoleniu „Awangardowe kreacje kulinarne- gastronomia, produkty i techniki”. Kurs będzie składał się z części teoretycznej przeprowadzonej online oraz praktycznego szkolenia z zakresu gastronomii eksperymentalnej, które odbędzie się w hiszpańskiej Walencji. Zgodnie z założeniami projektu celem szkolenia będzie:
- podniesienie jakości i efektywności edukacji zawodowej w branży gastronomicznej,
- podwyższenie kompetencji już praktykujących pedagogów i wyposażenie ich we wszystkie umiejętności niezbędne do świadczenia usług o wysokiej jakości,
- pogłębienie wiedzy dotyczącej technik kulinarnych (w tym technik awangardowych i prozdrowotnych),
- poznanie kultury pracy w europejskich placówkach kształcenia zawodowego,
- rozwój kreatywności uczestników,
- wzrost umiejętności społecznych, językowych i kulturowych uczestników.

Projekt docelowo obejmie nie tylko kursy dla nauczycieli, ale też praktyczne szkolenia uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych, które podobnie jak zajęcia dla pedagogów, mają odbywać się w Hiszpanii. Kursy będą więc nie tylko rozwijały zawodowe kompetencje uczestników, ale umożliwią im również poznanie odmiennej kultury, nawiązanie nowych znajomości, zwiększenie kreatywności, podniesienie samooceny, zniwelowanie obaw przed tym, co nowe, nieznane. Nikogo nie trzeba przekonywać, że tego rodzaju umiejętności są we współczesnym świecie równie ważne jak profesjonalizm.

Anna Cyruk       


W dniu 16.01.2018 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce odbyło się spotkanie nauczycieli oraz partnerów zagranicznych biorących udział w projekcie InnoGastro – Innovative Approach to Gastronomy in Vocational Schools.

Nauczyciele z Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce już od początku bieżącego roku przygotowują się do uczestnictwa w projekcie InnoGastro, realizowanym w ramach programu Erasmus+.

Pani Iwona Kulesza, pani Irena Sajewicz oraz pan Jarosław Rogoza-uczestnicy projektu, w marcu 2018 r., wezmą udział w pilotażowym szkoleniu „Awangardowe kreacje kulinarne- gastronomia, produkty i techniki”, które odbędzie się w Hiszpanii.

GALERIA ZDJĘĆ

GALERIA ZDJĘĆ

PRACOWNIA OBSŁUGI KLIENTA:
PRACOWNIA ŻYWIENIA: