Praktyka w Niemczech 23.04.2017 – 13.05.2017r. - realizowana w ramach projektu „Staże zagraniczne drogą do sukcesu”

Uczestnikami projektu była młodzież klasy II i III, kształcąca się w zawodzie technik mechanik.

Spośród 35 uczniów, Komisja Rekrutacyjna wybrała 20 najlepszych, którzy wykazali się największą liczbą punktów. Staż zawodowy uczniów odbył się w Götz w Niemczech i trwał 3 tygodnie.

Głównym celem, dla którego uczniowie wzięli udział w stażu był ich rozwój zawodowy oraz pogłębienie posiadanej wiedzy, niezbędnej w wykonywaniu uczonego zawodu. Ponadto odbyty staż umożliwił naszej młodzieży poznanie działania firm zagranicznych związanych z ich profilem kształcenia, porównanie technik i metod pracy przyjętych w Polsce z metodami stosowanymi w innych krajach europejskich. Projekt pozwolił również na uzyskanie dodatkowych umiejętności: spawanie metodą MIG/MAG i TIG oraz montaż i demontaż instalacji automatycznego zamykania drzwi, a także doskonalenie języka niemieckiego - zawodowego w odniesieniu do możliwości znalezienia pracy w krajach UE. Bardzo ważnym atutem było także nabycie umiejętności pracy w zespole wielokulturowym, jak również poznanie kultury i tradycji kraju goszczącego. Znajomość rynku pracy w Niemczech, a zwłaszcza jego specyfiki związanej z nabyciem praktycznych umiejętności, pozwoliło młodzieży na podniesienie umiejętności zawodowych oraz językowych, tym samym na przygotowanie młodych ludzi do pracy w środowisku wielokulturowym na europejskich rynkach pracy.

Na początku roku szkolnego 2016/17 rozpoczął się cykl zajęć opracowanych przez koordynatorów projektu i przygotowujących młodzież do wyjazdu. Program obejmował przygotowanie językowe (w tym języka zawodowego), kulturowe i pedagogiczne. Znajomość choćby podstaw języka umożliwiła pokonanie bariery językowej i zwiększyła poczucie pewności siebie.

Uczniowie byli zakwaterowani w internacie Centrum Wspierania Rzemiosła w Götz.

Uczniowie pracowali 7 godzin dziennie w warsztatach, zapoznając się z zasadami BHP, techniką oraz metodami pracy.

Podczas pobytu grupie stażystów towarzyszyli opiekunowie, Panie Urszula Lipczyńska – nauczyciel języka niemieckiego, oraz Bogusława Bójko – Pietroczuk. Opiekunowie na bieżąco utrzymywali kontakt z uczniami, służyli pomocą i wsparciem, monitorowali realizację prawidłowej praktyki.

Uczniowie z całą pewnością nauczyli się wielu nowych umiejętności przydatnych w ich zawodzie. Przez cały okres stażu poszerzali swoją wiedzę, zdobywali kwalifikacje zawodowe, wymieniali się doświadczeniami, poznawali kulturę i obyczaje, porozumiewali się ze współpracownikami w języku niemieckim korzystając z własnych umiejętności, słowników lub translatorów w telefonach komórkowych.

Czas wolny, czas po pracy oraz weekendy uczniowie spędzali na zwiedzaniu miast Berlina i Poczdamu. Byli także na festynie w mieście Werder z okazji święta kwitnących drzew.

Na zakończenie stażu każdy z uczestników otrzymał od organizacji przyjmującej certyfikaty potwierdzające udział w projekcie oraz dokument Europass Mobilność potwierdzający odbycie stażu z wyszczególnionymi: instytucją pracodawcy oraz nabytymi umiejętnościami w danym zawodzie. Z pewnością nowo nabyte doświadczenia zaprocentują w dorosłym życiu uczestników stażu, a kwalifikacje nabyte poprzez praktyki w Niemczech. zwiększą konkurencyjność stażystów, jako przyszłych pracowników na lokalnym, krajowym i europejskim rynku pracy.

GALERIA ZDJĘĆ


GALERIA ZDJĘĆ