„DUŻE PIENIĄDZE Z FUNDUSZY UNIJNYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W HAJNÓWCE”FORMULARZ REKRUTACYJNY (PDF)


Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły".

We wtorek, 31 lipca br. wicemarszałek Anna Naszkiewicz i członek zarządu Stefan Krajewski, dyrektor szkoły Eugenia Karwowska i skarbnik powiatu hajnowskiego Aniela Majewska podpisali projekt Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Wartość projektu 1.105.774,68 zł w tym dofinansowanie 1.023.534,68 zł ze środków Unii Europejskiej. Okres realizacji projektu od 01.10.2018 r. do 31.10.2020 r.

Dodatkowe wyposażenie w naszej szkoli pozwoli na podniesienie kwalifikacji zawodowych, a w konsekwencji sprawi, że nasi uczniowie będą lepiej przygotowani do podjęcia pracy - mówi Eugenia Karwowska, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce.

Projekt jest elementem realizacji Kompleksowego Programu Rozwoju Szkoły. Grupę docelową projektu stanowią uczniowie Technikum o profilach wpisujących się w inteligentne specjalizacje w województwie podlaskim: żywienie i usługi gastronomiczne, budownictwo, mechanika, ekonomista, logistyk oraz nauczyciele kształcenia zawodowego. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie m.in. nabędą kompetencje i kwalifikacje potrzebne na rynku pracy (np. językowe) czy umiejętności związane z posługiwaniem się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Dla nich będą też przeznaczone staże zawodowe oraz kursy pomagające w zdobyciu nowych kwalifikacji. Projekt obejmie 160 uczniów technikum, którzy kształcą się w zawodach: technik logistyk, technik mechanik, technik budownictwa, technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych. Dla tych ostatnich przewidziany jest czterdziestogodzinny staż zawodowy.

Dodatkowo uczniowie skorzystają z:
- kursów językowych zakończonych egzaminami zewnętrznymi, po których otrzymają certyfikat potwierdzający znajomość języka uznawalny na rynku pracy,
- warsztatów rozwijanych kompetencje społeczne, takie jak negocjacje, praca w zespole, komunikacja,
- zajęć wyrównawczych z przedmiotów ogólnokształcących, szczególnie z matematyki,
- kursów w zakresie obsługi oprogramowania specjalistycznego pożądanego i wykorzystywanego w podlaskich przedsiębiorstwach - AutoCad, CAD/CAM, Symfonia, SolidEgde, CNC ZERO,
- nabycia dodatkowych uprawnień i kwalifikacji, w zakresie: spawacz TIG, spawacz MAG/MIG, obsługa wózków jezdniowych, obsługa kas fiskalnych, Carving i dekoracja stołów, kucharz regionalny, kelnerski, obsługa żurawi budowlanych,
- doradztwa edukacyjno-zawodowego, które ma na celu uświadomienie znaczenia całożyciowego planowania kariery zawodowej oraz sporządzenie Indywidualnych Planów Działania w tym zakresie,

W ramach projektu zostaną zakupione dwie obrabiarki CNC:
- Tokarka uniwersalna do metalu z odczytem cyfrowym i kompletem wyposażenia,
- Frezarka uniwersalna do metalu z odczytem cyfrowym i kompletem wyposażenia,

Działania w projekcie „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły” tak zostały zaplanowane i dobrane dla poszczególnych grup zawodów, by absolwenci szkoły lepiej wpisywali się w wymagania współczesnego rynku pracy i wygania podlaskich przedsiębiorców. Ponadto doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt CNC pozwoli na podniesienie jakości kształcenia i wyposażenie uczniów w umiejętności, które stanowią obecnie priorytet przez zatrudnianiu techników mechaników.

       

GALERIA ZDJĘĆ