"PRAKTYCZNE KOMPETENCJE W MOIM ZAWODZIE"

Staże uczniów w Białymstoku w ramach projektu „Praktyczne kompetencje w moim zawodzie” (lipiec 2021)

W terminie 5 - 30 lipca 2021 r. odbyły się staże ponadprogramowe zorganizowane przez PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo- Badawczy w Białymstoku. Uczestniczyło w nich 27 uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce z klas o profilu:

Staże odbyły się w Firmach:

Celem głównym stażu zawodowego jest podniesienie poziomu umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy wpływa na wzrost kompetencji zawodowych. Pozwoli to również na przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.


ROK SZKOLNY 2020/2021

Ogłaszamy rekrutację skierowaną do uczniów klas o profilu: technik ekonomista, technik logistyk, technik budownictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik mechanik uczących się w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce na staże ponadprogramowe (150 godzin) realizowane w terminie 05-30 lipca 2021r. w Białymstoku w ramach projektu „Praktyczne kompetencje w moim zawodzie”. Dokumenty rekrutacyjne oraz Regulamin rekrutacji dostępne są w Punkcie rekrutacyjnym na terenie szkoły i na stronie WWW Szkoły.

Termin składania dokumentacji rekrutacyjnej: 04 - 21.05.2021 r.

Projekt „Praktyczne kompetencje w moim zawodzie” o numerze umowy RPPD.03.03.01-20-0157/17-00 realizowany w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu:

Podniesienie kompetencji zawodowych 54 uczniów / uczennic Technikum oraz doskonalenie zawodowe 4 nauczycieli/ nauczycielek kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce.

Główne realizowane zadania to:

Projekt zakłada realizację ponadprogramowych staży zawodowych dla 54 uczniów Technikum w przedsiębiorstwach na terenie województwa podlaskiego (27 uczniów- lipiec 2019 r., 27 uczniów lipiec 2021r.) oraz realizację staży dla 4 nauczycieli kształcenia zawodowego (2020 r.) z Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce.

Rezultaty projektu:

Podniesienie kompetencji, wiedzy i jakości kształcenia praktycznego oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy wśród uczniów i nauczycieli zawodu z Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce.

Okres realizacji projektu: 01.02.2019 - 30.09.2021 roku


ROK SZKOLNY 2019/2020

Ogłaszamy rekrutację skierowaną do nauczycieli kształcenia zawodowego z branży żywieniowej i budowlanej zatrudnionych w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce na staże (40 godzin) realizowane w ramach projektu „Praktyczne kompetencje w moim zawodzie”.

Dokumenty dostępne są w Punkcie rekrutacyjnym na terenie szkoły. Regulamin rekrutacji jest dostępny na stronie Szkoły.

Termin składania dokumentacji rekrutacyjnej od 02.12.2019 r. do 12.12.2019 r.

Projekt „Praktyczne kompetencje w moim zawodzie” o numerze umowy RPPD.03.03.01-20-0157/17-00 realizowany w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu:

Podniesienie kompetencji zawodowych 54 uczniów / uczennic Technikum oraz doskonalenie zawodowe 4 nauczycieli/ nauczycielek kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce.

Główne realizowane zadania to:

Projekt zakłada realizację ponadprogramowych staży zawodowych dla 54 uczniów Technikum w przedsiębiorstwach na terenie województwa podlaskiego (27 uczniów- lipiec 2019r., 27 uczniów lipiec/sierpień 2020r.) oraz realizację staży dla 4 nauczycieli kształcenia zawodowego (2020 r.) z Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce.

Rezultaty projektu:

Podniesienie kompetencji, wiedzy i jakości kształcenia praktycznego oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy wśród uczniów i nauczycieli zawodu z Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce.

Okres realizacji projektu: 01.02.2019 - 30.11.2020 roku


ROK SZKOLNY 2018/2019

Projekt „Praktyczne kompetencje w moim zawodzie” o numerze umowy RPPD.03.03.01-20-0157/17-00 realizowany w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu:

Podniesienie kompetencji zawodowych 54 uczniów/ uczennic Technikum oraz doskonalenie zawodowe 4 nauczycieli/ nauczycielek kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce.

Główne realizowane zadania to:

Projekt zakłada realizację ponadprogramowych staży zawodowych dla 54 uczniów Technikum w przedsiębiorstwach na terenie województwa podlaskiego (27 uczniów- lipiec 2019r., 27 uczniów lipiec/sierpień 2020r.) oraz realizację staży dla 4 nauczycieli kształcenia zawodowego (2020 r.) z Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce.

Rezultaty projektu:

Podniesienie kompetencji, wiedzy i jakości kształcenia praktycznego oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy wśród uczniów i nauczycieli zawodu z Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce.

Okres realizacji projektu: 01.02.2019 - 30.11.2020 roku

Zachęcamy wszystkich uczniów do uczestnictwa!!!