Projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000124741 realizowany w ramach programu Erasmus+

W ramach projektu zostanie zrealizowany wyjazd uczniów (I kwartał 2024 r.) na trzytygodniowe staże zawodowe w przedsiębiorstwach w Hiszpanii (Walencja) w branżach zgodnych z obranym przez uczniów profilem kształcenia.

Uczestnikami projektu będą uczniowie technikum z Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce (19 uczniów i 2 opiekunów) o profilach kształcenia zawodowego: technik ekonomista, technik logistyk, technik informatyk, technik budownictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik mechanik.

Nauczyciele oprócz opieki nad uczestnikami staży będą pełnić nadzór merytoryczny realizowanej mobilności.

Główne cele projektu to:
- doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów, w tym kompetencji językowych, zwłaszcza języka angielskiego zawodowego;
- rozwijanie nowych oraz podnoszenie poziomu posiadanych umiejętności w obszarze kształcenia zawodowego;
- intensywna nauka poprzez aktywne doświadczanie: inne formy organizacji pracy zawodowej, nowe metody nauczania i uczenia się, innowacyjne rozwiązania w danym sektorze branżowym, posługiwanie się językiem obcym, radzenie sobie w odmiennym kulturowo środowisku zawodowym;

W ramach projektu uczniowi zapewniamy:

Termin rekrutacji: 01.12.2023 - 15.12.2023 r.

Aby wziąć udział w projekcie i wyjechać na staż do firmy w Walencji należy złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych w Biurze Projektu.

Dokumenty dostępne do pobrania na stronie internetowej szkoły oraz w Biurze projektu.

Załączniki 1, 2, 3 do pobrania (pdf)


Uczniowie zakwalifikowani do wyjazdu do Hiszpanii.

Lista osób rezerwowych.

Zaktualizowana lista osób zakwalifikowanych do wyjazdu.


Spotkanie z przygotowania kulturowego do zagranicznych staży w Walencji

W dniu 19.01.2024r. odbyło się spotkanie z uczestnikami projektu nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000124741w ramach przygotowania kulturowego.

Podczas spotkania ze stażystami poruszona została tematyka różnic organizacyjnych, mentalnościowych jak i socjologicznych między Polską a Hiszpanią ze szczególnym naciskiem na organizację pracy i stanowiska pracy w miejscu odbywania stażu. W trakcie zajęć uczniowie zapoznani zostali również z podstawowymi wymogami stawianymi przez pracodawców z kraju stażu.

Podczas spotkania przedstawione zostały przez Partnera zagranicznego projektu z Walencji:
- informacje o Walencji i Hiszpanii;
- specyfice regionu oraz jego kulturze, zwyczajach, języku;
- przedstawione zostały przez partnera zagranicznego propozycje miejsc stażu w Walencji oraz kulturowej oferty podczas czasu wolnego uczestników staży;
- przeprowadzono rozmowy indywidualne z uczestników projektu mające na celu lepsze dopasowanie kompetencji i możliwości uczniów z oczekiwaniami i potrzebami firm w Hiszpanii.

Projekt zagranicznych staży realizowany jest ze środków Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.Zajęcia językowe przygotowujące do wyjazdu na staże zagraniczne w Hiszpanii

Od 24 stycznia 2024 r., do 02 lutego 2024 r. odbyły się zajęcia z języka angielskiego (15 godzin) prowadzone przez Pana Marcina Czabaja z ZSZ w Hajnówce przygotowujące uczestników do wyjazdu na staże zagraniczne w Walencji (Hiszpania) w ramach projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000124741 realizowanego w ramach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.


Zajęcia pedagogiczne przygotowujące do wyjazdu na staże zagraniczne w Hiszpanii

6 lutego 2024 roku uczniowie wyjeżdżający na staż zagraniczny do Hiszpanii zapoznali się z zasadami skutecznego komunikowania się z hiszpańskimi rówieśnikami, dyskutowano o sytuacjach jakie mogą nas spotkać podczas stażu i w czasie wolnym, jak radzić sobie ze stresem i z kim kontaktować się, jak będą wyglądać pierwsze dni w Walencji.

Rozmawiano w gronie koordynatorów wyjazdu, opiekunów z uczniami i ich rodzicami na temat efektywnego i bezpiecznego wykorzystania czasu spędzanego za granicą. Podkreślano i zwracano uwagę na zagadnienia związane z bezpieczeństwem oraz różnicami kulturowymi.

Wszyscy uczestnicy spotkania z zainteresowaniem i zaangażowaniem słuchali i wymieniali się informacjami oraz zadawali pytania do opiekunów i osób zaangażowanych w organizację wyjazdu.


Staż w Walencji

W dniach od 12.02.2024r. do 02.03.2024r. uczniowie ZSZ w Hajnówce odbywali staże zagraniczne w Walencji, Hiszpania w ramach projektu o nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000124741 realizowanego ze środków Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

 
 

       

GALERIA ZDJĘĆ