Przetarg nieograniczony na zakup obrabiarek numerycznych CNC z oprzyrządowaniem, realizowany w ramach projektu „PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W HAJNÓWCE POPRZEZ REALIZACJĘ KOMPLEKSOWEGO PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)- pdf

Załączniki:
1. FORMULARZ OFERTOWY
2. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY - SPEŁNIENIE WARUNKÓW
3. UMOWA
4. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
6. GRUPA KAPITAŁOWA
7. KLAUZULA INFORMACYJNA
8. OŚWIADCZENIE RODO

UWAGI DO SIWZ

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY