ROZEZNANIE RYNKU NA PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW Z ZAKRESU KSZTAŁTOWANIA U UCZNIÓW WŁAŚCIWYCH POSTAW I UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH NA RYNKU PRACY Z ZAKRESU ROZWIJANIA KREATYWNOŚCI, SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI, OBSŁUGI KLIENTA Z ELEMENTAMI NEGOCJACJI

INFORMACJE OGÓLNE, WYMAGANIA, OCENA

Załączniki:
1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2. FORMULARZ OFERTOWY
3. WYKAZ USŁUG

UWAGA DO ROZEZNANIA