ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy Wykonawców gotowych wykonać usługę w zakresie projektowym do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce na działce nr 777/14 obręb Hajnówka powiat hajnowski wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.


ZAPYTANIE OFERTOWE (plik PDF)

FORMULARZ OFERTOWY (plik PDF)

FORMULARZ OFERTOWY (plik DOCX)


Informacja: Plik PDF do pobrania