SAMORZĄD UCZNIOWSKI - ROK SZKOLNY 2020/2021


PRZEWODNICZĄCY: MARTA SACHARCZUK (KL. III TŻ)

ZASTĘPCA: MONIKA ZAKRZEWSKA (KL. III TL)

SKARBNIK: WIOLETTA PAWŁOWSKA (KL. II TŻ)

 

LIDERZY DZIAŁU INFORMACYJNEGO:

EMILIA GOLONKO (KL. IV TE)

ROKSANA IWACIK (KL. IV TE)


OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

Bogusława Bójko-Pietroczuk


GALERIA ZDJĘĆ

“WITAJ MAJ, 3 MAJ..”.
 

Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja uroczyście obchodzili polscy patrioci już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców. Wielkim świętem państwowym była w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej, w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej, zaprzestano obchodzenia tej rocznicy. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował przywrócić jako święto państwowe dzień 3 Maja, to jest rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji w 1791 roku.