SZKOLNE KOŁO PCK - rok szkolny 2019/2020

Szkolne Koło PCK działające w ZSZ w Hajnówce realizuje zadania wynikające z planu pracy oraz okresowe wytyczne Zarządu Rejonowego PCK w Hajnówce. Jest organizacją działającą na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

Celem działalności koła jest:
- kształtowanie wśród uczniów aktywnej postawy przejawiającej się wrażliwością na los drugiego człowieka;
- wyrabianie gotowości do niesienia pomocy;
- popularyzacja właściwych zachowań zdrowotnych;
- popularyzacja zdrowego stylu życia;
- rozpowszechniania idei honorowego krwiodawstwa;
- propagowanie idei wolontariatu wśród młodzieży.

Członkami SK PCK są:
1. Roksana Iwacik – kl. III TE,
2. Emilia Golonko – kl. III TE,
3. Martyna Kowalczuk – kl. III TE,
4. Julia Bilkiewicz – kl. III TE,
5. Maja Gryc – kl. III TE,
6. Karolina Janowicz – kl. IV TE,
7. Małgorzata Prytulczyk – kl. IV TE,
8. Agata Mikołajczuk – kl. IV TE,
9. Karolina Środa – kl. IV TE,
10. Gabriela Gruszewska – kl. IV TE.

Ponadto SK PCK zrzesza w szkole aktualnie 66 krwiodawców, z czego 8 to pracownicy naszej szkoły, którzy systematycznie honorowo oddają krew podczas akcji w szkole, jak i w punkcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Hajnówce.

Funkcję opiekuna SK PCK pełni Pani Mirosława Szpilko (w zastępstwie: Pani Anna Lasota).Przeprowadzane w naszej szkole od wielu lat pobory krwi i propagowanie tej szlachetnej działalności przez Szkolne Koło PCK sprawiają, że Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce plasuje się w czołówce Turnieju Młoda Krew Ratuje Życie. W roku szkolnym 2018/2019 nasza placówka znalazła się na drugim miejscu etapu okręgowego XV edycji turnieju w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i pomaturalnych.

GALERIA ZDJĘĆ