SZKOLNE KOŁO PCK

Szkolne Koło PCK działające w ZSZ w Hajnówce realizuje zadania wynikające z planu pracy oraz okresowe wytyczne Zarządu Rejonowego PCK w Hajnówce. Jest organizacją działającą na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

Celem działalności koła jest:
- kształtowanie wśród uczniów aktywnej postawy przejawiającej się wrażliwością na los drugiego człowieka;
- wyrabianie gotowości do niesienia pomocy;
- popularyzacja właściwych zachowań zdrowotnych;
- popularyzacja zdrowego stylu życia;
- rozpowszechniania idei honorowego krwiodawstwa;
- propagowanie idei wolontariatu wśród młodzieży.

Członkami SK PCK są:
1. Roksana Iwacik – kl. II TE,
2. Emilia Golonko – kl. II TE,
3. Martyna Kowalczuk – kl. II TE,
4. Julia Bilkiewicz – kl. II TE,
5. Maja Gryc – kl. II TE,
6. Karolina Janowicz – kl. III TE,
7. Małgorzata Prytulczyk – kl. III TE,
8. Agata Mikołajczuk – kl. III TE,
9. Karolina Środa – kl. III TE,
10. Gabriela Gruszewska – kl. III TE.

Ponadto SK PCK zrzesza w szkole aktualnie 66 krwiodawców, z czego 8 to pracownicy naszej szkoły, którzy systematycznie honorowo oddają krew podczas akcji w szkole, jak i w punkcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Hajnówce.

Funkcję opiekuna SK PCK pełni Pani Mirosława Szpilko.

GALERIA ZDJĘĆ