WYCHOWAWCY KLAS

KLASA WYCHOWAWCA
1 TI Małgorzata Filipowicz
1 TB Anna Oksentowicz-Martyniuk
1 TL, 1 TM Maria Misiejuk
1 TŻ Joanna Aleksiejuk
1 BW Andrzej Charytoniuk
 
2 TE, 2 TL Sławomir Jakoniuk
2 TI, 2 TM Mirosław Wojciuk
2 TB Irena Sienkiewicz
2 TŻ Bogusława Bójko - Pietroczuk
2 BW Eugeniusz Iwaniuk
 
3 TE, 3 TM Magdalena Zinkow - Anntoniuk
3 TL Mirosława Szpilko
3 TB Bogusława Antoniuk
3 TŻ Iwona Kulesza
3 W Joanna Sapieżyńska
   
4 TI, 4 TB Urszula Lipczyńska
4 TL Anna Cyruk
4 TM Jan Kawecki
4 TŻ Jarosław Rogoza