WYCHOWAWCY KLAS - ROK SZKOLNY 2019/2020

KLASA WYCHOWAWCA
1 TIp, 1 TMp Joanna Sapieżyńska
1 TBp Barbara Sajewicz
1 TLp Ala Kojło-Kubacka
1 TŻp Jarosław Rogoza
1 BWp Dariusz Buchwald
   
1 TI, 1 TM Jerzy Charytoniuk
1 TB Urszula Lipczyńska
1 TL Agnieszka Grodzka
1 TŻ Marcin Czabaj
1 BW Anna Cyruk
   
2 TI Małgorzata Filipowicz
2 TB Anna Oksentowicz-Martyniuk
2 TL, 2 TM Maria Misiejuk
2 TŻ Joanna Aleksiejuk
2 BW Andrzej Charytoniuk
w zastępstwie: Mariola Niewińska
 
3 TE, 3 TL Sławomir Jakoniuk
3 TI, 3 TM Mirosław Wojciuk
3 TB Irena Sienkiewicz
3 TŻ Bogusława Bójko - Pietroczuk
3 BW Eugeniusz Iwaniuk
 
4 TE, 4 TM Magdalena Zinkow - Anntoniuk
4 TL Mirosława Szpilko
w zastępstwie: Anna Lasota
4 TB Bogusława Antoniuk
4 TŻ Iwona Kulesza