PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W HAJNÓWCE

Jest firmą z długoletnią tradycją, która zajmuje się m.in.:

Warto wspomnieć, że PUK idzie z duchem czasu i aktywnie wspiera przedsięwzięcia proekologiczne. Znak rozpoznawczy firmy to wysoka jakość świadczonych przez nią usług, nic więc dziwnego, że przedsiębiorstwo prowadzi działalność we wszystkich gminach powiatu hajnowskiego, jak również w części powiatów bielskiego i siemiatyckiego.

Ze względu na różnorodny profil działania, firma jest dla ZSZ cennym partnerem, który wspiera naszą szkołę m.in. umożliwiając młodzieży odbywanie w przedsiębiorstwie praktyk zawodowych oraz przekazując naszej placówce materiały budowlane, dzięki którym możemy przeprowadzać niezbędne remonty.

A.C.       

GALERIA ZDJĘĆ