Podsumowanie akcji SK PCK „Gorączka Złota”

Po raz kolejny Szkolne Koło PCK ZSZ przystąpiło do akcji, która polega na zbiórce złotych monet o nominałach 1, 2 i 5 groszowych. Akcja „Gorączka Złota” oprócz pozyskania środków na kolonie, ma także wymiar społeczny. Podczas akcji promowana jest idea wolontariatu – bezinteresownej pomocy drugiej osobie. Warto podkreślić fakt, że większość wolontariuszy to uczniowie naszej szkoły, którzy pomagają swoim rówieśnikom.

Cały dochód ze zbiórki zgromadzony w roku szkolnym 2017/2018 przekazano do Rejonowego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Hajnówce i zostanie przeznaczony na pomoc materialną, zakup wyprawek szkolnych i wypoczynek dla najuboższych dzieci.

Opiekun SK PCK - Mirosława Szpilko        

GALERIA ZDJĘĆ