OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA PRAWOSŁAWNEJ WIEDZY RELIGIJNEJ

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski w roku szkolnym 2020/21 odbyła się ogólnopolska Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej. „Doświadczenie świętości i męczeństwa w prawosławiu postrzegane przez pryzmat chrześcijańskiej myśli teologicznej” - to tegoroczny temat olimpiady. Olimpiada posiada akredytację Ministra Edukacji Narodowej (rozporządzenie MENiS z dnia 29.01.2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad – Dz. U. Nr 13, poz. 125). Organizatorem jej jest Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. W bieżącym roku uczniowie naszej szkoły Anna Parfieniuk (kl. II TLp) i Tomasz Olempijuk (kl. II TŻ) dotarli do centralnego etapu olimpiady, gdzie wykazali się wszechstronną wiedzą teologiczną na powyższy temat i uzyskali tytuł finalisty. Gratulujemy!

       

GALERIA ZDJĘĆĆ