EGZAMIN MATURALNY - rok szkolny 2018/2019

UWAGA!

Informacja dla absolwentów dotycząca odpłatności za egzamin maturalny – potwierdzenie uiszczenia opłaty należy dostarczyć do sekretariatu szkoły, w terminie do 7 lutego 2019 r. (opłatę należy wnieść w terminie od dnia 1 stycznia do 7 lutego 2019 r.)    więcej...