EGZAMIN ZAWODOWY - TECHNIK LOGISTYK [333107]

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE:

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KWALIFIKACJI:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

W zakresie kwalifikacji SPL.01.:
1) przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu;
2) monitorowania poziomu i stanu zapasów;
3) obsługiwania programów magazynowych;
4) prowadzenia dokumentacji magazynowej;
5) monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych.

W zakresie kwalifikacji SPL.04.:
1) planowania procesów transportowych;
2) organizowania procesów transportowych;
3) dokumentowania procesów transportowych.