EGZAMIN ZAWODOWY - TECHNIK MECHANIK [311504]

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE:

MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KWALIFIKACJI:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

W zakresie kwalifikacji MEC.03.:
1) montowania maszyn i urządzeń;
2) obsługiwania maszyn i urządzeń;
3) instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń.

W zakresie kwalifikacji MEC.09.:
1) organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;
2) nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.