STYPENDYŚCI - ROK SZKOLNY 2018/2019

STYPENDIUM IM. SIMONY KOSSAK

W czwartek, 4 października 2018 r. odbyła się w naszej szkole ceremonia wręczenia stypendiów im. Simony Kossak, w której wzięli udział prymusi z hajnowskich szkół średnich. Zanim nastąpiła część oficjalna uroczystości, przypomniano postać patronki Powiatowego Funduszu Stypendialnego- barwnej i nietuzinkowej profesor Simony Kossak, która była nie tylko znakomitym naukowcem, ale też wielką przyjaciółką zwierząt, osobą obdarzoną talentem pisarskim i gawędziarskim oraz ogromnym poczuciem humoru. Te i nie tylko te cechy pani profesor sprawiają, że jest ona doskonałym wzorcem dla stypendystów- żądnych wiedzy młodych ludzi.

Zaświadczenia o przyznaniu stypendium, będącego nagrodą za wytężoną pracę i osiągnięcie doskonałych wyników w nauce w minionym roku szkolnym, wręczał wyróżnionym Starosta Powiatu Hajnowskiego pan Mirosław Romaniuk, który pogratulował stypendystom i życzył im dalszych sukcesów.

Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem, przygotowanym przez uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych.

Rosnąca z roku na rok liczba stypendystów świadczy o tym, że ten sposób nagradzania najlepszych motywuje młodzież do nauki. Wśród tegorocznych wyróżnionych było aż 36 uczniów naszej szkoły:

Budna Karolina  
Gawryluk Mariusz  
Giercun Katarzyna  
Golonko Emilia  
Golonko Magdalena  
Guryn Julita  
Holonko Rafał  
Iwaniuk Dawid  
Janiel Mateusz Mikołaj  
Janowicz Karolina  
Kamieńska Emilia  
Kiczkajło Maja  
Kozak Izabela  
Kuptel Marek  
Lasota Małgorzata  
Martynowicz Joanna  
Masalska Aleksandra  
Mikołajczuk Agata  
Minko Daniel  
Omeljaniuk Kinga  
Orzołek Agata Gabriela  
Pietruczuk Natalia  
Prytulczyk Małgorzata  
Romaniuk Sara Justyna  
Sikorska Natalia  
Skiba Edyta  
Skiepko Patryk  
Szpakowicz Martyna  
Szymaniuk Aneta  
Środa Karolina  
Weremczuk Maria Magdalena  
Wysocka Karolina  

Za wyniki w nauce i udział w zawodach sportowych:

Malewicz Maciej  

Za udział w zawodach sportowych:

Ciełuszecki Dawid Janusz  
Małyszko Patryk  
Wnuczko Adrian  


Stypendia dla najlepszych uczniów z klasy technikum budowlanego ufundowane przez Prezesa Firmy Budimex Danwood Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim przyznawane na jeden semestr:

I semestr:
Chursa Paweł II TB
Guryn Julita II TB
Kamieńska Emilia II TB
Kot Bartłomiej II TB
Masalska Aleksandra II TB
Minko Daniel II TB
Skiba Edyta II TB
Ciełuszecki Dawid Janusz III TB
Kiczkajło Dawid Dominik III TB
Kuptel Marek III TB
Nowik Rafał III TB
Gawryluk Mariusz IV TB

GALERIA ZDJĘĆ

 

GALERIA ZDJĘĆ