STYPENDYŚCI - ROK SZKOLNY 2021/2022

STYPENDIA IM. PROF. SIMONY KOSSAK

Starostwo Powiatowe w Hajnówce jak co roku ufundowało stypendia imienia Simony Kossak dla najlepszych uczniów, którzy w II semestrze poprzedniego roku szkolnego uzyskali średnią ocen co najmniej 5.5, są laureatami bądź finalistami ogólnopolskich (lub międzynarodowych) olimpiad przedmiotowych, tematycznych lub interdyscyplinarnych stopnia centralnego.

Niezmiernie nam miło, że w naszej szkole jest aż 17 osób, którym udało się sprostać bardo wysokim wymaganiom związanym z wynikami w nauce.

Uczennica klasy 4 technikum żywienia i usług gastronomicznych, która ma najwyższą średnią ocen w ZSZ na podbudowie gimnazjum, dostała się również do elitarnego grona stypendystów Prezesa Rady Ministrów.

Uczennica klasy 2 technikum żywienia i usług gastronomicznych, która ma najwyższą średnią ocen w ZSZ na podbudowie szkoły podstawowej, dostała się również do elitarnego grona stypendystów Prezesa Rady Ministrów.

Uzdolnionym uczniom naszej szkoły gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Krystian Baran absolwent TŻ
Katarzyna Giercun absolwentka TE
Julita Guryn absolwentka TB
Rafał Holonko absolwent TI
Kamil Karpiuk III TIg
Kornelia Kiszycka IV TŻg
Bartłomiej Kot absolwent TB
Izabela Kozak absolwentka TE
Joanna Martynowicz absolwentka TE
Aleksandra Masalska absolwentka TB
Anna Miszczuk II TŻp
Tomasz Olempijuk III TMp
Kinga Omeljaniuk absolwentka TL
Anna Parfieniuk III TLp
Dawid Paszko absolwent TI
Natalia Pietruczuk absolwentka TI
Sara Justyna Romaniuk absolwentka TE


Stypendium Prezesa Rady Ministrów za wyniki w nauce otrzymuje:

Kornelia Kiszycka IV TŻg
Anna Miszczuk II TŻp


Stypendia dla najlepszych uczniów z klasy technikum budowlanego ufundowane przez Prezesa Firmy Danwood S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim przyznawane na jeden semestr:

I semestr:
Bugwin Dawid II TB
Krywoszej Jakub II TB
Olesiuk Gabriela II TB
Simoniuk Michał II TB
Biryłko Kamil III TBg
Bogacewicz Kamil Kacper III TBg
Janowicz Jakub III TBg
Podgajecki Jacek III TBg
Witkowski Mateusz III TBg
Grzędziński Radosław III TBp
Kołecki Jakub III TBp
Oniszczuk Jakub III TBp
Plech Kacper III TBp
Pucinik Mateusz III TBp
Byszczuk Łukasz Michał IV TB


II semestr:

Andrzejuk Martyna I TB
Simoniuk Michał II TB
Bugwin Dawid II TB
Olesiuk Gabriela II TB
Krywoszej Jakub II TB
Plech Kacper III TB
Grzędziński Radosław III TB
Oniszczuk Jakub III TB
Pucinik Mateusz III TB
Oliferuk Adam III TB
Szymczak Krystian III TB
Janowicz Jakub III TBg
Podgajecki Jacek III TBg
Pietuchowski Filip III TBg

Stypendia dla najlepszych uczniów
ufundowane przez Firmę Pronar Sp. z o. o.
przyznawane na jeden semestr:

I semestr:
TECHNIKUM MECHANICZNE
Bartosz Daniluk II
Mateusz Onopiuk III
Krzysztof Urynowicz III
TECHNIKUM INFORMATYCZNE
Dawid Sieciarek II
Kamil Karpiuk III
Łukasz Stasinkiewicz IV
TECHNIKUM LOGISTYCZNE
Olga Sidoruk II
Amelia Polach II
Monika Wawrusiewicz III
Cyryl Maciej Czepiel III
Kamila Stankiewicz III
Patryk Sacharczuk III
TECHNIKUM BUDOWLANE
Michał Simoniuk II
Kacper Plech III
Filip Pietuchowski III
TECHNIKUM ŻYWIENIA
I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Anna Miszczuk II
Magdalena Kot III
Julita Sewastianiuk III
Wioletta Pawłowska III
Kornelia Kiszycka IV


II semestr:
TECHNIKUM MECHANICZNE
Bartosz Daniluk II
Jan Michał Czmiel II
Mateusz Omeljaniuk III
Mateusz Onopiuk IIIg
Krzysztof Urynowicz IIIg
Jakub Grygoruk IVg
TECHNIKUM INFORMATYCZNE
Dawid Sieciarek II
Kamil Ratkiewicz III
Kamil Karpiuk IIIg
Łukasz Stasinkiewicz IVg
TECHNIKUM LOGISTYCZNE
Klaudia Wołodko I
Aleksandra Korczyńska I
Amelia Polach II
Olga Sidoruk II
Cyryl Maciej Czepiel III
Łukasz Jurczuk III
Kamila Stankiewicz IIIg
Patryk Sacharczuk IIIg
Dominika Mieleszko IVg
Norbert Andrzej Paszko IVg
TECHNIKUM BUDOWLANE
Martyna Andrzejuk I
Michał Simoniuk II
Kacper Plech III
Jakub Janowicz IIIg
TECHNIKUM ŻYWIENIA
I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Aleksandra Plewa I
Julita Szymańczuk III
Julia Elwira Dziemiańczuk IIIg
Kornelia Kiszycka IVg


Stypendium projektowe

Karpiuk Kamil III TI
Stasinkiewicz Łukasz IV TI
Stankiewicz Kamila III TL
Sidoruk Olga II TLp
Onopiuk Mateusz III TM
Urynowicz Krzysztof III TM
Simoniuk Michał II TB
Plech Kacper III TBp
Miszczuk Anna II TŻp
Kiszycka Kornelia IV TŻ
 

GALERIA ZDJĘĆ