STYPENDYŚCI - ROK SZKOLNY 2021/2022

STYPENDIA IM. PROF. SIMONY KOSSAK

Starostwo Powiatowe w Hajnówce jak co roku ufundowało stypendia imienia Simony Kossak dla najlepszych uczniów, którzy w II semestrze poprzedniego roku szkolnego uzyskali średnią ocen co najmniej 5.5, są laureatami bądź finalistami ogólnopolskich (lub międzynarodowych) olimpiad przedmiotowych, tematycznych lub interdyscyplinarnych stopnia centralnego.

Niezmiernie nam miło, że w naszej szkole jest aż 17 osób, którym udało się sprostać bardo wysokim wymaganiom związanym z wynikami w nauce.

Uczennica klasy 4 technikum żywienia i usług gastronomicznych, która ma najwyższą średnią ocen w ZSZ na podbudowie gimnazjum, dostała się również do elitarnego grona stypendystów Prezesa Rady Ministrów.

Uczennica klasy 2 technikum żywienia i usług gastronomicznych, która ma najwyższą średnią ocen w ZSZ na podbudowie szkoły podstawowej, dostała się również do elitarnego grona stypendystów Prezesa Rady Ministrów.

Uzdolnionym uczniom naszej szkoły gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Krystian Baran absolwent TŻ
Katarzyna Giercun absolwentka TE
Julita Guryn absolwentka TB
Rafał Holonko absolwent TI
Kamil Karpiuk III TIg
Kornelia Kiszycka IV TŻg
Bartłomiej Kot absolwent TB
Izabela Kozak absolwentka TE
Joanna Martynowicz absolwentka TE
Aleksandra Masalska absolwentka TB
Anna Miszczuk II TŻp
Tomasz Olempijuk III TMp
Kinga Omeljaniuk absolwentka TL
Anna Parfieniuk III TLp
Dawid Paszko absolwent TI
Natalia Pietruczuk absolwentka TI
Sara Justyna Romaniuk absolwentka TE


Stypendium Prezesa Rady Ministrów za wyniki w nauce otrzymuje:

Kornelia Kiszycka IV TŻg
Anna Miszczuk II TŻp


Stypendia dla najlepszych uczniów z klasy technikum budowlanego ufundowane przez Prezesa Firmy Budimex Danwood Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim przyznawane na jeden semestr:

I semestr:
Bugwin Dawid II TB
Krywoszej Jakub II TB
Olesiuk Gabriela II TB
Simoniuk Michał II TB
Biryłko Kamil III TBg
Bogacewicz Kamil Kacper III TBg
Janowicz Jakub III TBg
Podgajecki Jacek III TBg
Witkowski Mateusz III TBg
Grzędziński Radosław III TBp
Kołecki Jakub III TBp
Oniszczuk Jakub III TBp
Plech Kacper III TBp
Pucinik Mateusz III TBp
Byszczuk Łukasz Michał IV TB


Stypendia dla najlepszych uczniów
ufundowane przez Firmę Pronar Sp. z o. o.
przyznawane na jeden semestr:

I semestr:
TECHNIKUM MECHANICZNE
Bartosz Daniluk II
Mateusz Onopiuk III
Krzysztof Urynowicz III
   
TECHNIKUM INFORMATYCZNE
Dawid Sieciarek II
Kamil Karpiuk III
Łukasz Stasinkiewicz IV
   
TECHNIKUM LOGISTYCZNE
Olga Sidoruk II
Amelia Polach II
Monika Wawrusiewicz III
Cyryl Czepiel III
Kamila Stankiewicz III
Patryk Sacharczuk III
   
TECHNIKUM BUDOWLANE
Michał Simoniuk II
Kacper Plech III
Filip Pietuchowski III
   
TECHNIKUM ŻYWIENIA
I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Anna Miszczuk II
Magdalena Kot III
Julita Sewastianiuk III
Wioletta Pawłowska III
Kornelia Kiszycka IV


Stypendium projektowe

Karpiuk Kamil III TI
Stasinkiewicz Łukasz IV TI
Stankiewicz Kamila III TL
Sidoruk Olga II TLp
Onopiuk Mateusz III TM
Urynowicz Krzysztof III TM
Simoniuk Michał II TB
Plech Kacper III TBp
Miszczuk Anna II TŻp
Kiszycka Kornelia IV TŻ
 

GALERIA ZDJĘĆ