STYPENDYŚCI - ROK SZKOLNY 2022/2023

STYPENDIA IM. PROF. SIMONY KOSSAK

Starostwo Powiatowe w Hajnówce jak co roku ufundowało stypendia imienia Simony Kossak dla najlepszych uczniów, którzy w II semestrze poprzedniego roku szkolnego uzyskali średnią ocen co najmniej 5.5, są laureatami bądź finalistami ogólnopolskich (lub międzynarodowych) olimpiad przedmiotowych, tematycznych lub interdyscyplinarnych stopnia centralnego.

Kamil Karpiuk z klasy IV technikum informatycznego (na podbudowie gimnazjum) oraz Cyryl Maciej Czepiel z klasy IV technikum logistycznego to stypendyści Prezesa Rady Ministrów oraz Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Profesor Simony Kossak. Obaj panowie uhonorowani zostali podwójnie! Uczestniczyli w uroczystościach wręczenia tych zaszczytnych wyróżnień w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku oraz w hajnowskim Liceum Ogólnokształcącym z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego. Pierwszą uroczystość uświetnił swą obecnością Pan Dariusz Piontkowski – Sekretarz Stanu w Miniserstwie Edukacji i Nauki, który spotkał się z 173 najlepszymi uczniami w województwie podlaskim. Z kolei przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Hajnówce, w gościnnych progach „Białorusa”, wręczyli stypendia 36 uczniom okolicznych szkół za wybitne osiągnięcia w nauce oraz sukcesy artystyczne i sportowe. Wśród stypendystów nagrody im. Profesor Simony Kossak jest także absolwentka technikum żywienia i usług gastronomicznych Kornelia Kiszycka. Tym samym Kornelia, Kamil i Cyryl znaleźli się wśród 752 dotychczasowych zdobywców naukowych laurów.

Gratulujemy! Życzymy nieustającej chęci do nauki oraz licznych i godnych naśladowców!

Cyryl Maciej Czepiel IV TL
Kamil Karpiuk IV TIg
Kornelia Kiszycka absolwentka TŻg


Stypendium Prezesa Rady Ministrów za wyniki w nauce otrzymuje:

Kornelia Kiszycka absolwentka TŻg
Cyryl Maciej Czepiel IV TL


Stypendia dla najlepszych uczniów z klasy technikum budowlanego ufundowane przez Prezesa Firmy Danwood S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim przyznawane na jeden semestr:

I semestr:
Andrzejuk Martyna II TB
Muszkatel Konrad II TB
Bugwin Dawid III TB
Olesiuk Gabriela III TB
Simoniuk Michał III TB
Grzędziński Radosław IV TBp
Kołecki Jakub IV TBp
Niewiarowski Patryk Marcin IV TBp
Olifieruk Adam IV TBp
Oniszczuk Jakub IV TBp
Plech Kacper IV TBp
Pucinik Mateusz IV TBp
Szymczak Krystian IV TBp
Wachowicz Jakub IV TBp
Wołodko Arkadiusz IV TBp
Janowicz Jakub IV TBg
Podgajecki Jacek IV TBg

Stypendia dla najlepszych uczniów
ufundowane przez Firmę Pronar Sp. z o. o.
przyznawane na jeden semestr:

I semestr:
TECHNIKUM MECHANICZNE
Bielewiec Michał III
Daniluk Bartosz III
Omeljaniuk Mateusz IV
Łukaszuk Dariusz IV
Onopiuk Mateusz IVg
Urynowicz Krzysztof IVg
TECHNIKUM LOGISTYCZNE
Korczyńska Aleksandra II
Wołodko Klaudia II
Polach Amelia III
Sidoruk Olga III
Czepiel Cyryl Maciej IV
Jurczuk Łukasz IV
Stankiewicz Kamila IVg
 Jaroszuk Konrad IVg


Pomoc stypendialna uczniom szczególnie uzdolnionym
z przedmiotów zawodowych

Karpiuk Kamil IV TIg
Czepiel Cyryl Maciej IV TL
Onopiuk Mateusz IV TMg
Simoniuk Michał III TB
Plewa Aleksandra II TŻ
 

GALERIA ZDJĘĆ