ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Uczniowie klas pierwszych oraz maturzyści wzięli udział w oficjalnym, uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2018/19, które odbyło się 3 września. Wszystkich zebranych w szkolnej auli powitała pani dyrektor Eugenia Karwowska, szczególnie serdeczne słowa skierowała do pierwszoklasistów, dla których wraz z rozpoczęciem kolejnego etapu edukacji, otwiera się nowe okno do wiedzy i umiejętności. Pani dyrektor życzyła najmłodszym uczniom wiary we własne siły oraz wytrwałości i uporu w rozwijaniu swoich możliwości. Zwracając się do czwartoklasistów, przypomniała, że nadchodzący rok szkolny będzie dla nich czasem wytężonej pracy i dokonywania ważnych wyborów życiowych. Prosiła też maturzystów o wsparcie uczniów klas pierwszych i życzliwe przyjęcie ich w murach naszej placówki. Pracownikom szkoły pani dyrektor życzyła zapału i cierpliwości w przekazywaniu wiedzy, podkreślając, że zawód nauczyciela jest powołaniem szczególnie doniosłym ze względu na wpływ, jaki pedagodzy wywierają na kształtowanie się osobowości młodych ludzi.

Po przemówieniu pani dyrektor nastąpiło uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Uczniowie na sztandar szkoły przyrzekli sumiennie się uczyć i dbać o dobre imię Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce.

Do uczniów zwrócił się następnie pan Mariusz Płochocki, przedstawiciel KP Policji w Hajnówce, który zaapelował o rozsądne i bezpieczne zachowanie i zachęcił młodzież do współpracy z funkcjonariuszami KPP.

Na zakończenie uroczystości głos zabrała pani wicedyrektor Anna Czykwin. Podkreśliła ona, że dzięki nauce w ZSZ młodzi ludzie mają szansę rozwijać swoje zdolności, nabywać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale też praktyczne umiejętności zawodowe. Pani wicedyrektor przestawiła pierwszoklasistom wychowawców poszczególnych klas i zaprosiła młodzież do udziału w sesji fotograficznej, upamiętniającej pierwszy dzień w murach nowej szkoły.

A.C.       

GALERIA ZDJĘĆ

 

KLASA 1 TB:

 

KLASA 1 TI:

 

KLASA 1 TM:

 

KLASA 1 TL:

 

KLASA 1 TŻ:

 

KLASA 1BW: