SZKOLNE PODSUMOWANIE KONKURSU "BIEŻEŃSTWO - HISTORIA ZWYKŁYCH LUDZI"

W minionym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie pt. „Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi", ogłoszonym przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce. Tematykę konkursu od paru lat popularyzuje wśród młodzieży nauczycielka historii z ZSZ p. Joanna Sapieżyńska, nic więc dziwnego, że w przedsięwzięciu tym uczestniczyło aż 37 osób z naszej szkoły, które przygotowały prace we wszystkich konkursowych kategoriach. Dokonania uczniów były tak różnorodne i ciekawe, że postanowiono zaprezentować je młodzieży ZSZ podczas szkolnego podsumowania konkursu, które odbyło się w czwartek 27 września.

W szkolnej auli uczniowie, nauczyciele oraz goście, ze Starostą Powiatu Hajnowskiego panem Mirosławem Romaniukiem na czele, obejrzeli przygotowane przez młodzież prezentacje „Pomoc bieżeńcom (1915-1917)” i „Dzieci- bieżeńcy” oraz reportaż „Bieżeńcy. Nie- bieżeńcy”. Prace te uświadomiły widzom rozmiar tragedii uchodźców sprzed ponad stu lat oraz unaoczniły, jak wielkiego wysiłku wymagała pomoc bieżeńcom.

Odmienny charakter miał zaprezentowany zebranym spektakl „Bieżeństwo. Cienie przeszłości”, który oddziaływał na uczucia i emocje odbiorców prostymi, pozbawionymi słów scenami i odpowiednią oprawą muzyczną.

Dokonania uczniów naszej szkoły zadziwiły widzów, a pan starosta Mirosław Romaniuk nie szczędził autorom konkursowych prac ciepłych słów, doceniając ich zaangażowanie i talent. Dowodem uznania były upominki wręczone uczniom przez starostę. Pochwały ze strony włodarza powiatu doczekali się też nauczyciele, zaangażowani w realizację uczniowskich prezentacji, motywujący młodzież do zainteresowania się konkursem i służący pomocą w przygotowaniu prac: Joanna Sapieżyńska, Anna Cyruk, Anna Lasota, Anna Oksentowicz-Martyniuk, Mariola Rogoza.

A.C.       

GALERIA ZDJĘĆ