SPOTKANIE Z PISARZEM EUGENIUSZEM KABATCEM

Nie bez przyczyny starożytni twierdzili, że mądrość jest jedyną wartością, która nie dewaluuje się. O słuszności tego twierdzenia mogli przekonać się uczniowie naszej szkoły, uczestniczący 8 października w spotkaniu z Eugeniuszem Kabatcem, prozaikiem, tłumaczem, redaktorem "Literatury na Świecie". Zgromadzeni w szkolnej auli uczniowie i nauczyciele byli pod wrażeniem erudycji, doskonałej pamięci i pięknej polszczyzny wiekowego gościa, który w bardzo ciekawy sposób opowiedział o swoim życiu, związkach z naszym regionem, wartościach, które należy pielęgnować w dzisiejszym chaotycznym, scyfryzowanym świecie. Wśród nich szczególną wagę mają, według pisarza książki, które pozwalają uporządkować rzeczywistość, wyznaczyć priorytety.

Eugeniusz Kabatc przedstawił zebranym problematykę swojej twórczości, poświęconej między innymi pograniczu, które autor traktuje ze szczególnym sentymentem ze względu na swoje pochodzenie. Pogranicze jest dla niego obszarem wyjątkowym, na którym dochodzi do spotkania wielu kultur, co czasem bywa powodem konfliktów, ale też sprzyja otwartości i pojednaniu.

Nie sposób streścić swobodnego, pełnego dygresji mówionego eseju Eugeniusza Kabatca. Warto jednak podkreślić, że pożegnaliśmy naszego gościa z żalem, bo krótkie spotkanie uświadomiło nam, jak szeroką wiedzę i doświadczenie ma autor, jak wielkie są jego optymizm i pogoda ducha.

A.C.       

GALERIA ZDJĘĆ