ĆWICZENIA Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

Uczniowie klas technikum logistycznego o profilu mundurowym 9 października uczestniczyli w spotkaniu z policjantami KPP w Hajnówce, poświęconemu prawnym i medycznym aspektom pierwszej pomocy przedmedycznej.

Policjanci uświadomili młodzieży, że udzielanie pierwszej pomocy jest obowiązkiem prawnym każdego obywatela, zwrócili również uwagę na właściwe zachowanie w trakcie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu.

Młodzież na zajęciach z wykwalifikowanym ratownikiem medycznym Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce mogła przećwiczyć resuscytację krążeniowo-oddechową, będącą połączeniem sztucznego oddychania i masażu serca. Każdy z uczniów miał okazję sprawdzić swoje kompetencje, dzięki wykorzystaniu do ćwiczeń fantomu treningowego.

Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważna jest znajomość procedur związanych z ratowaniem ludzkiego życia i umiejętność ich praktycznego zastosowania, dlatego młodzież bardzo poważnie podeszła do zajęć z ratownikiem.

A.C.       

GALERIA ZDJĘĆ