SPOTKANIE NA TEMAT ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ MŁODZIEŻY

Uczniowie klas pierwszych ZSZ, 10 października 2018 r. wysłuchali prelekcji na temat odpowiedzialności prawnej młodzieży. Przeprowadzili ją pracownicy Zespołu d.s. Nieletnich Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. W trakcie spotkania młodzież dowiedziała się, czym jest demoralizacja, jaka jest różnica między wykroczeniem a przestępstwem i jakie są skutki ich popełniania przez osoby nieletnie. Przedstawiciele KPP omówili również procedury prawne wykorzystywane przez sądy dla nieletnich oraz środki wychowawcze, które sąd może wobec nich zastosować.

Po przedstawieniu prezentacji multimedialnej pracownicy Policji, w trakcie rozmowy z uczniami uświadomili im, w jaki sposób wykroczenia lub przestępstwa popełnione w młodości mogą wpłynąć na dalsze życie człowieka.

A.C.       

GALERIA ZDJĘĆ