PREZENTACJA PRAC O BIEŻEŃSTWIE W MBP

W 2015 roku minęło 100 lat od bieżeństwa. O eksodusie mieszkańców zachodnich rubieży dawnego Cesarstwa Rosyjskiego wcześniej nie mówiło się oficjalnie, wiedza o bieżeństwie była przekazywana kolejnym pokoleniom w formie rodzinnych opowieści. W upowszechnianiu informacji na temat bieżeństwa wśród młodzieży niemałą rolę odegrała nasza szkoła, uczestnicząc w konkursie „Poznaj historię swojego regionu- Bieżeństwo", ogłoszonym przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce. Wzięło w nim udział aż 37 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych, którzy przygotowali prace we wszystkich konkursowych kategoriach. Młodzież naszej szkoły bardzo zaangażowała się w realizację tego projektu, a efekty pracy uczniów, którymi opiekowali się nauczyciele: Joanna Sapieżyńska, Anna Cyruk, Anna Lasota, Anna Oksentowicz-Martyniuk, Mariola Rogoza, były imponujące. Postanowiliśmy zaprezentować je szerszemu gronu odbiorców, organizując 29 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hajnówce pokaz wybranych prac.

Uczestnicy spotkania w MBP mieli okazję obejrzeć reportaż filmowy „Bieżeńcy. Nie bieżeńcy” autorstwa Mateusza Szwarca, przedstawiający historie rodzin, które wyruszyły na wschód, ale zmuszone były zawrócić. Opowiadali o nich mieszkańcy wsi Koryciski, Istok i Stary Kornin, z którymi Mateusz przeprowadził wywiady. Nietypowy temat reportażu, pomijany nawet przez badaczy bieżeństwa i osobisty charakter zawartych w nim opowieści, ujęły widzów, którzy docenili pracę początkującego filmowca. Duże wzruszenie wywołała w nich prezentacja multimedialna pt. ”Dzieci- bieżeńcy”, przygotowana przez Martynę Szpakowicz, Agatę Orzołek i Gabrielę Antoniuk. Autorki ukazały najbardziej bezbronną i poszkodowaną grupę bieżeńców. To dzieci najczęściej umierały z głodu i chorób, nierzadko traciły rodziców, trafiały do przytułków i ochronek. Uczennice w rzetelny sposób przedstawiły ich losy, zamieszczając w prezentacji archiwalne zdjęcia, dokumenty oraz wypowiedzi potomków dzieci-bieżeńców. Poruszające było zakończenie prezentacji, w którym podkreślono, że mimo upływu lat w dzisiejszym, wydawałoby się cywilizowanym świecie, nadal istnieją dzieci, które cierpią, uciekając przed wojną i prześladowaniami. Łzy wzruszenia pojawiły się u widzów nie tylko podczas oglądania prezentacji, ale i w trakcie przedstawienia teatru cieni zatytułowanego „Bieżeństwo. Cienie przeszłości”, przygotowanego przez grupę kilkunastu uczniów. Spektakl, ukazujący historię bieżeńców, oddziaływał na uczucia i emocje odbiorców prostymi, pozbawionymi słów scenami i odpowiednią oprawą muzyczną.

Po zaprezentowaniu konkursowych dokonań uczniowie oraz nauczyciele opowiedzieli zebranym o pracy nad realizacją poszczególnych przedsięwzięć, która wymagała wielu wyrzeczeń i dużego nakładu sił, ale wiązała się też z przyjemnością współdziałania w grupie sympatycznych, życzliwych ludzi, radością odkrywania nowych informacji, utrwalania historii, które być może zostałyby zapomniane.

Wszystkie zaprezentowane w MBP prace spotkały się z ciepłym przyjęciem widzów, którzy podkreślali zaangażowanie uczniów i nauczycieli w realizację projektu, nowatorskie, ale i rzetelne podejście uczestników konkursu do tematu bieżeństwa. Słowa uznania padły również z ust pani Alli Gryc, dyrektora Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hajnówce, która wyraziła też nadzieję na dalszą, owocną współpracę między biblioteką a ZSZ.

A.C.       

GALERIA ZDJĘĆ