SPOTKANIE EDUKACYJNO-INFORMACYJNE O BEZPIECZEŃSTWIE ZA GRANICĄ

Pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce oraz Straży Granicznej 14 grudnia spotkali się z młodzieżą naszej szkoły, aby uzmysłowić jej, jakie zagrożenia mogą spotkać młodych ludzi np. podczas pobytu za granicą. Uczestniczący w spotkaniu uczniowie klas 2 te,2 tl i 2 tb dowiedzieli się, że należy bardzo dokładnie sprawdzać wiarygodność pozornie atrakcyjnych wyjazdów zagranicznych i ofert pracy, gdyż mogą się one wiązać z różnymi niebezpieczeństwami. Młodzież może paść ofiarą handlu ludźmi, wykorzystania seksualnego, czy nielegalnego zatrudnienia w „obozach pracy”.

Prelegenci podali uczniom konkretne dane statystyczne, świadczące o skali przedstawianych zjawisk oraz omówili formy pomocy ewentualnym ofiarom tego rodzaju przestępstw. Uczestnicy spotkania usłyszeli też wiele praktycznych porad i wskazówek, które dotyczyły tego, co należy zrobić zanim wyjedzie się za granicę i w jaki sposób ustrzec się przed zagrożeniami.

Tego rodzaju spotkania edukacyjno-informacyjne, organizowane przez pedagoga szkolnego, odbywają się w ZSZ już od paru lat i na pewno wpływają na podniesienie świadomości uczniów i zwiększenie ich bezpieczeństwa podczas wyjazdów zagranicznych.

Bogusława Antoniuk, Anna Cyruk       

GALERIA ZDJĘĆ