Akcja SK PCK „głodnipomagania”

Szkolne Koło PCK przy współpracy z SU przystąpiło do udziału w akcji „głodnipomagania” dzieciom i młodzieży z rodzin dotkniętych ubóstwem. To one najczęściej borykają się z konsekwencjami niedożywienia lub złego odżywiania. Ta inicjatywa przypomina o problemie, a w rezultacie zachęca wszystkich do wsparcia działań na rzecz walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły bardzo chętnie włączyli się do akcji, ponieważ przejawiają oni aktywną postawę przejawiającą się wrażliwością na los drugiego człowieka. Zebrane środki finansowe zostały przekazane na konto Kampanii organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż.

Opiekun Szkolnego Koła PCK- Mirosława Szpilko       

GALERIA ZDJĘĆ