DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

Rok szkolny 2019/2020 będzie szczególny ze względu na to, iż w szkołach średnich naukę rozpoczną zarówno absolwenci gimnazjów, jak i szkół podstawowych. O tym, że zupełnie słusznie nazywa się ich „podwójnym rocznikiem” mogliśmy się przekonać 7 marca podczas Dnia Otwartego Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce. Szkolną aulę wypełnili po brzegi nasi goście- uczniowie wraz z opiekunami. Powitała ich w progach ZSZ pani dyrektor Eugenia Karwowska. Następnie młodzież miała okazję wysłuchać prezentacji, dotyczącej bardzo bogatej oferty edukacyjnej naszej szkoły, którą przedstawiła pani Anna Lasota. Uczniowie dowiedzieli się, że w przyszłym roku szkolnym w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce będzie można rozpocząć naukę w:
• technikum budownictwa
• technikum ekonomicznym
• technikum informatycznym
• technikum logistycznym
• technikum mechanicznym
• technikum żywienia i usług gastronomicznych
• szkole branżowej I stopnia

Zostaną utworzone klasy technikum kształcące w poszczególnych zawodach, zarówno dla absolwentów gimnazjów, jak i szkół podstawowych.

Młodzież uzyskała również informacje o tym, iż ZSZ w Hajnówce:
• ma niemal stuletnią tradycję,
• realizuje szereg projektów m.in. "Staże zagraniczne drogą do sukcesu",
• współpracuje z różnymi pracodawcami, którzy zapewniają uczniom miejsce odbywania praktyk zawodowych, fundują stypendia, a po skończeniu szkoły dają możliwość zatrudnienia,
• otwiera drogę na studia wyższe absolwentom, chcącym kontynuować naukę,
• daje możliwość rozwijania różnych zainteresowań,
• umożliwia uzyskanie zarówno świadectwa maturalnego, jak i świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodowe.

Zalety podjęcia nauki w naszej szkole potwierdzali również przedstawiciele pracodawców, współpracujących z naszą placówką. Pani Anna Grigoruk specjalista do spraw rekrutacji i rozwoju w przedsiębiorstwie DANWOOD stwierdziła, że uczniowie technikum budownictwa, odbywają praktyki i staże w tej nowoczesnej i prężnie działającej firmie, a najlepsi, z wysoką średnią z przedmiotów zawodowych, otrzymują co miesiąc stypendia ufundowane przez DANWOOD. Absolwenci technikum budownictwa mogą też liczyć na zatrudnienie w tym przedsiębiorstwie i ewentualne dofinansowanie studiów wyższych.

O współpracy ZSZ z firmą PRONAR – z największym pracodawcą w regionie opowiedzieli pani Anna Rzepko i pan Kamil Woroniecki- absolwent naszej szkoły. Odbywane w tym przedsiębiorstwie praktyki uczniów technikum mechanicznego na pewno dają młodzieży możliwość zaznajomienia się ze specyfiką firmy i ułatwiają w przyszłości podjęcie w niej zatrudnienia.

Komendant KPP w Hajnówce, nadkomisarz Bartosz Lorenc przekonywał młodzież do kontynuowania nauki w technikum logistycznym, gdyż jest ono dobrym wstępem do podjęcia pracy w służbach mundurowych.

Aby nie znużyć naszych gości natłokiem informacji o szkole zafundowaliśmy im porcję rozrywki. Przygotowane przez uczniów pokazy i skecze dały widzom możliwość obejrzenia szkolnej rzeczywistości w humorystycznym wydaniu. Pokazały one również możliwości artystyczne uczniów ZSZ, którzy nie tylko uczą się, ale potrafią się też doskonale bawić i realizować swoje zainteresowania, wykazując się przy tym niezwykłym dystansem do samych siebie i poczuciem humoru.

Po spotkaniu, które odbyło się w szkolnej auli gimnazjaliści i ósmoklasiści mogli zwiedzić naszą szkołę, poczuć jej atmosferę, zajrzeć do klas lekcyjnych, porozmawiać z uczniami, obejrzeć szkolne warsztaty, w których odbywa się kształcenie praktyczne. Nie udało im się jednak zobaczyć szkolnej Narnii, bo przecież Zespół Szkół Zawodowych, szkoła z niespełna stuletnią historią, musi mieć jednak swoje tajemnice. Być może poznają je ci, którzy we wrześniu rozpoczną u nas naukę. Serdecznie wszystkich zapraszamy!

A.C.       

GALERIA ZDJĘĆ

 

GALERIA ZDJĘĆ