ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO KLAS MATURALNYCH

Zakończenie edukacji uczniów klas maturalnych technikum odbyło się 26 kwietnia, zgodnie z harmonogramem roku szkolnego 2018/2019. Poprzedziła je, przebiegająca bez zakłóceń, klasyfikacja, w wyniku której wszyscy uczniowie ostatnich klas technikum ukończyli szkołę średnią.

Uroczyste zakończenie nauki odbyło się w szkolnej auli i rozpoczęło się od przekazania przez maturzystów sztandaru szkoły młodszym kolegom. Następnie głos zabrała pani dyrektor Eugenia Karwowska, która zwracając się do abiturientów, podkreśliła, że w technikum zdobyli oni nie tylko kompetencje zawodowe, pozwalające im łatwiej odnaleźć się na rynku pracy, ale też przygotowali się do matury i podjęcia studiów wyższych. Wyraziła też nadzieję, że młodzież dobrze będzie wspominać czas nauki w szkole średniej, a na nowym etapie życia dokona właściwych wyborów i podejmie słuszne decyzje. Pani dyrektor zapewniła, że grono pedagogiczne również zachowa w pamięci świetnych uczniów, życzliwych wolontariuszy, utalentowanych artystów i sportowców, kończących właśnie edukację w naszej szkole.

Następnie najlepsi uczniowie otrzymali z rąk pani dyrektor nagrody książkowe. Uhonorowano nimi również tych abiturientów, którzy szczególnie aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły.

Do młodzieży zwrócił się też, goszczący na uroczystości, Starosta Powiatu Hajnowskiego pan Andrzej Skiepko. Życzył on maturzystom sukcesów na egzaminach, a najlepszej uczennicy, Małgorzacie Lasocie z kl. 4 technikum logistycznego, wręczył nagrodę specjalną. Starosta podziękował również nauczycielom za sprawne przeprowadzenie klasyfikacji, mimo napiętej sytuacji w oświacie.

Najlepsi spośród przyszłych budowlańców dostali nagrody od współpracującej z Zespołem Szkół Zawodowych firmy Danwood.

Tradycją naszej szkoły jest coroczne nagradzanie upominkami kończących szkołę krwiodawców. Z rąk pani Justyny Anny Filipiuk, kierownika Terenowego Oddziału w Hajnówce Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, nagrody odebrało 48 honorowych krwiodawców- maturzystów ZSZ. Dziękując im za dotychczasowe donacje, pani doktor stwierdziła, że krwiodawcy już przed maturą udowodnili swoją dojrzałość, przekazując innym ludziom swoją krew-dar życia.

Kiedy abiturienci otrzymali już wszystkie nagrody i życzenia powodzenia na maturze, udali się do klas lekcyjnych na ostatnie spotkania z wychowawcami. Po odebraniu świadectw ukończenia technikum, w kameralnej, nieoficjalnej atmosferze mogli powspominać minione 4 lata. A jest co wspominać…

A.C.       

GALERIA ZDJĘĆ