PRZECIW NIETOLERANCJI

W myśl znanej zasady, że lepiej zapobiegać niż leczyć, 16.04.2019 r. zorganizowano w naszej szkole spotkanie z pracownikami hajnowskiej Policji, którego celem była profilaktyka zachowań ryzykownych, sprzyjających przestępczości. Zostało ono zainicjowane przez szkolnego pedagoga panią Magdalenę Zinkow-Antoniuk, a uczestniczyły w nim klasy 3tm, 3 te i 3 tl.

Głównym tematem spotkania było zapobieganie przejawom dyskryminacji w stosunku do osób „innych”, np. odmiennej religii czy narodowości. Młodzież rozmawiała z funkcjonariuszami o nietolerancji, uprzedzeniach i ksenofobii. Przyczyny oraz negatywne skutki tego rodzaju postaw przybliżył uczniom zaprezentowany podczas spotkania krótki film edukacyjny.

Prowadzący przedstawili młodzieży konsekwencje szeroko rozumianej „mowy nienawiści”, podkreślając, że często prowadzi ona do agresji i czynów przestępczych.

A.C.       

GALERIA ZDJĘĆ