ZAJĘCIA Z PRACOWNIKAMI SANEPIDU

Każdy, nawet niezbyt sprawny, nastolatek łatwo upora się z tak prostymi ćwiczeniami fizycznymi jak: wrzucenie piłki do kosza, kozłowanie, przejście po linii prostej, czy szybkie zebranie kilku rozrzuconych na podłodze przedmiotów. Okazało się jednak, że młodzież z kl.2 tż, uczestnicząca 25 kwietnia w zajęciach prowadzonych przez pracowników sanepidu, miała z tym nie lada problem. Na szczęście nie wynikał on z niskiej sprawności fizycznej uczniów, ale z faktu, iż ćwiczenia wykonywali oni w tzw. alkogoglach, specjalnych okularach służących demonstracji, w jaki sposób postrzegają świat ludzie po spożyciu alkoholu.

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Hajnówce, udostępniając młodzieży alkogogle, przekonali uczestników testu, że pod wpływem alkoholu następuje znaczne upośledzenie zmysłów człowieka, np.:
- podwójne widzenie,
- spowolnienie czasu reakcji na bodźce,
- trudności z określeniem kierunków,
- zniekształcenie widzianego obrazu,
- niemożność poprawnej oceny odległości,
- zmniejszenie możliwości oceny sytuacji,
- obniżenie koncentracji.

Większość ludzi wie o zgubnych skutkach spożycia alkoholu, jednak przekonanie się o tym „na własnej skórze” dzięki alkogoglom, z pewnością pozytywnie wpłynie na zachowania uczniów w przyszłości.

A.C.       

GALERIA ZDJĘĆ