ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Koniec roku szkolnego 2018/2019 przypadł w nietypowym terminie. Decyzja MEN o przyspieszonym zakończeniu zajęć uszczęśliwiła szczególnie uczniów, którzy tłumnie przybyli do szkoły w środę 19 czerwca, aby odebrać świadectwa promocyjne. Podczas uroczystości w szkolnej auli pani dyrektor Eugenia Karwowska wręczyła nagrody uczniom wyróżniającym się nie tylko doskonałymi wynikami w nauce i wzorowym zachowaniem, ale też zaangażowaniem w życie szkoły, sukcesami sportowymi, udziałem w konkursach i uczestnictwem w wolontariacie. Na szczególne wyróżnienie zasłużył uczeń klasy 3 technikum budownictwa – Marek Kuptel, który osiągnął średnią ocen 6.0.

Pani dyrektor podziękowała uczniom i nauczycielom za pracę w minionym roku szkolnym, za wytrwałość, wyrozumiałość i cierpliwość. Życzyła też wszystkim udanego wypoczynku podczas wakacji. Podobne życzenia zebrani usłyszeli od przedstawicielki Starostwa Powiatowego w Hajnówce pani Ewy Cieślik.

A.C.       

GALERIA ZDJĘĆ