ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Nowy rok szkolny 2017/2018 rozpoczął się nietypowo, bo dopiero 4 września. Uczniowie i nauczyciele z żalem pożegnali błogie, wakacyjne lenistwo i gremialnie przybyli do szkoły.

Podczas uroczystej inauguracji roku szkolnego pani dyrektor Eugenia Karwowska powitała młodzież i grono pedagogiczne oraz życzyła wszystkim wytrwałości w zdobywaniu i przekazywaniu wiedzy. Szczególnie cieple słowa skierowała do pierwszaków rozpoczynających naukę w naszej szkole, wyrażając nadzieję, że najmłodsi uczniowie szybko zaaklimatyzują się w nowym środowisku, w czym na pewno pomogą im zarówno pedagodzy, jak i starsi koledzy.

Najbardziej doniosłym momentem inauguracji nowego roku szkolnego było ślubowanie klas pierwszych, podczas którego uczniowie zobowiązali się sumiennie wywiązywać się ze swoich obowiązków i dbać o dobre imię Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce.

Na zakończenie uroczystości odbyła się sesja fotograficzna. Młodzież z poszczególnych klas pierwszych, wraz z wychowawcami, została uwieczniona na pamiątkowych zdjęciach.

A.C.       

GALERIA ZDJĘĆ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLASA I TE:

 

KLASA I TL:

 

KLASA I TB:

 

KLASA I TM:

 

KLASA 1 TI:

 

KLASA 1 TŻ:

 

KLASA I BW: