WIZYTA KSIĘDZA BISKUPA TADEUSZA PIKUSA W ZSZ

W czwartek 21 września uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół Zawodowych gromkimi brawami powitali w murach naszej szkoły Księdza Biskupa Tadeusza Pikusa. Pani dyrektor Eugenia Karwowska w wygłoszonym z okazji wizyty przemówieniu zaprezentowała niespełna stuletnią historię naszej placówki oraz jej współczesne oblicze. Mówiła również o długoletniej współpracy uczniów i nauczycieli ZSZ z parafią pw. Podwyższenia Krzyża Świętego oraz podkreśliła, jak ważne dla naszej szkoły są odwiedziny Księdza Biskupa. Przedstawiciele młodzieży, zwracając się do Jego Ekscelencji, również podkreślili wagę Jego wizyty oraz potrzebę duchowego wsparcia młodych przez Kościół w tych trudnych, pogrążonych w chaosie wartości, czasach. Następnie delegacja nauczycieli wręczyła Dostojnemu Gościowi słodki upominek i wyraziła wdzięczność za odwiedziny w naszej szkole.

Księdza Biskupa wzruszyły religijne pieśni pięknie wykonane przez nasze uczennice. Jego Ekscelencja podziękował im za mistrzowski występ, następnie zwrócił się do wszystkich zebranych. Serca uczniów podbił rozpoczynając swoje przemówienie od „suchara”. Ze słów Księdza Biskupa Tadeusza Pikusa młodzież dowiedziała się, że Jego Ekscelencja już wcześniej słyszał o naszej szkole i wie, że wśród jej absolwentów są nie tylko znakomici fachowcy, ale też przedstawiciele stanu duchownego.

Zwracając się do młodzieży Ksiądz Biskup podkreślił wartość samoakceptacji w życiu człowieka, fakt, że każdy z nas powinien kochać nie tylko bliźniego, ale też siebie samego. Słowa Jego Ekscelencji zawierały również przestrogę przed naśladowaniem innych i porównywaniem się z nimi, gdyż rodzi to jedynie zazdrość i pychę, a chrześcijanin od innych powinien się uczyć, zaś naśladować winien jedynie Chrystusa. Młodzież wysłuchała Księdza Biskupa w skupieniu i niewymuszonej ciszy, doceniając głęboką mądrość jego słów.

Wizytę zakończyło kameralne spotkanie Jego Ekscelencji z dyrekcją i nauczycielami ZSZ. Ksiądz Biskup żywo interesował się sprawami naszej szkoły, jej specyficznymi problemami, zaś nauczyciele z przyjemnością słuchali ciepłych słów Jego Ekscelencji o uczniach ZSZ, którzy dali się poznać jako osoby niezwykle utalentowane i otwarte.

Anna Cyruk       

GALERIA ZDJĘĆ