STAŻE ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU "KOMPETENTNI ZAWODOWCY"

Zakończyła się druga edycja ponadprogramowych staży zawodowych w ramach projektu KOMPETENTNI ZAWODOWCY.

W stażach wzięło udział łącznie 32 uczniów Technikum o profilach kształcenia: t. ekonomista, t. żywienia, t. mechanik, t. informatyk oraz t. budownictwa.

Podobnie jak w roku ubiegłym staże miały charakter wyjazdowy – staż realizowany w przedsiębiorstwach na terenie województwa podlaskiego, obejmujący dodatkowo zakwaterowanie oraz całodzienne wyżywienie uczniów oraz charakter stacjonarny – staż realizowany w lokalnych przedsiębiorstwach.

W okresie od 31.07.2017 r. do 25.08.2017 r. każdy z uczniów odbył 150 godz. ponadprogramowego stażu zawodowego realizując w tym czasie program kształcenia zawodowego opracowany na potrzeby danego ucznia i przyjmującego na staż przedsiębiorstwa.

W stażach wyjazdowych wzięło udział:

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

GALERIA ZDJĘĆ

TECHNIK BUDOWNICTWA:
 
 
     
 
     
 
 

TECHNIK INFORMATYK:

 
 
     
 
     
 
     
 
     

TECHNIK ŻYWIENIA:

     
 
     
 
     
     

TECHNIK MECHANIK:

     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     

TECHNIK EKONOMISTA: