WARSZTATY W MBP - "Bohaterowie codzienności-prawa człowieka blisko nas"

Uczniowie klas 3 tm i 2 tl, podczas warsztatów w Miejskiej Bibliotece Publicznej, które odbyły się 13 października, dowiedzieli się, jak ważne są prawa człowieka. Młodzież miała okazję spotkania z panią Agnieszką Krawczak-Chmielecką - prawniczką, przedstawicielką Biura Informacji Europejskiej w Polsce. Zajęcia, w których wzięli udział uczniowie wraz z opiekunami Lucyną Wojciuk, Romualdem Kacprzakiem i Grzegorzem Zinczukiem, zatytułowane zostały „Bohaterowie codzienności - prawa człowieka blisko nas”. Celem warsztatów było zapoznanie młodzieży z głównymi zagadnieniami dotyczącymi praw człowieka na podstawie historii konkretnych postaci - laureatów Nagrody im. Sacharowa.

Uczniowie chętnie włączyli się w dyskusję o przysługujących wszystkim ludziom prawach oraz sposobach ich ochrony. Dzięki zajęciom w grupach uświadomili sobie, że sami, w swoim środowisku mogą podjąć działania służące obronie praw i wolności.

Przyczynkiem do swobodnej, nieskrępowanej wymiany myśli było również obejrzenie krótkich filmów „Wszyscy jesteśmy równi. art. 32. p. 1” i „Czym jest konstytucja?”. Uczniowie wykazali zainteresowanie ważnymi tematami praw człowieka, walki ze stereotypami, tolerancji, konieczności podejmowania dialogu z innymi i zapobiegania uprzedzeniom oraz konfliktom. Zaangażowanie w dyskusję i wrażliwość młodzieży na poruszane podczas spotkania kwestie świadczą o tym, że w młodym pokoleniu nie zabraknie ludzi, którzy będą bronić niezbywalnych ludzkich praw.

A.C.       

GALERIA ZDJĘĆ