OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W ZSZ

Uroczystym apelem-koncertem uczniowie i pracownicy naszej szkoły uczcili Narodowe Święto Niepodległości. 99 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów świętowano w ZSZ 13 listopada. Zgromadzeni w szkolnej auli uczniowie, nauczyciele i goście – proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego - ks. Józef Poskrobko i przedstawiciel starostwa pan Włodzimierz Pietruczuk, obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez młodzież pod kierunkiem pani Anny Oksentowicz – Martyniuk i pani Ali Kojło – Kubackiej. Uczniowie zaprezentowali najważniejsze fakty związane z utratą i odzyskaniem przez Polskę niepodległości, dając zebranym skróconą lekcję historii. Wykonali też szereg patriotycznych pieśni, które towarzyszyły Polakom na trudnej drodze ku niezawisłości. Warto podkreślić, że były one śpiewane nie tylko przez występującą na szkolnej scenie młodzież, ale też przez publiczność.

Uwieńczeniem tej patriotycznej uroczystości był apel skierowany do wszystkich zebranych, aby nie zapominali o bohaterach przeszłości, czcili ich pamięć. Zawierał on też wezwanie do krzewienia patriotyzmu, dbałości o polski język, wyzbycia się pychy i nienawiści, do solidarności i zgody, dzięki którym możliwa jest wspólna praca dla dobra Ojczyzny.

A.C.       

GALERIA ZDJĘĆ