SPOTKANIE OPŁATKOWE

Przedświąteczny tydzień upłynął w ZSZ w typowo „gwiazdkowej” atmosferze, nie tylko ze względu na choinki i ozdoby, które pojawiły się w wielu salach lekcyjnych, ale też z powodu, organizowanych w naszej szkole, klasowych spotkań wigilijnych.

Uczniowie i pracownicy ZSZ, jak co roku, uczestniczyli w wieczorze opłatkowym, który odbył się 20 grudnia. W świąteczny nastrój wprowadziło zebranych przedstawienie jasełkowe, przygotowane przez uczniów pod kierunkiem pań: Iwony Kuleszy, Anny Lasoty i Magdaleny Zinkow- Antoniuk. Historię Narodzenia Pańskiego ukazano w nim w ludowy, trochę naiwny, a przez to wzruszający, sposób. Oglądając spektakl, mogliśmy ujrzeć Matkę Boską i Józefa bezskutecznie poszukujących miejsca na nocleg, „lichą stajenkę”, anioły i pasterzy witających Dzieciątko kolędami, wykonywanymi w różnych językach…

Kolędy rozbrzmiewały w szkolnej auli cały wieczór, śpiewane zgodnym chórem przez uczniów i nauczycieli ZSZ, a nawet honorowego gościa – Starostę Powiatu Hajnowskiego pana Mirosława Romaniuka. Zanim nastąpił ten niezwykły, coroczny koncert, wszyscy podzielili się opłatkiem i złożyli sobie świąteczne życzenia: zdrowia, pomyślności, wytrwałości, nieustającej nadziei , wiary i miłości.

Anna Cyruk       

GALERIA ZDJĘĆ