SPOTKANIE Z ANETĄ PRYMAKĄ-ONISZK

W 2015 r. przypadała 100 rocznica bieżeństwa- wydarzenia, o którym nie wspominano w podręcznikach historii, a które odegrało wielką rolę w życiu mieszkańców zachodnich guberni dawnego Cesarstwa Rosyjskiego. Od dwóch lat coraz częściej mówi się i pisze o losach bieżeńców, ludzi uciekających na wschód przed nadciągającą wojną. Starostwo Powiatowe w Hajnówce, wspierając odkrywanie nieznanych kart lokalnych dziejów, rozpoczęło realizację projektu pt. „Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi“. Jedną z jego form jest konkurs dla młodzieży ponadgimnazjalnej powiatu hajnowskiego.

Uczniowie różnych szkół średnich, którzy wyrazili chęć wzięcia udziału w konkursie uczestniczyli 19.12.2017 w spotkaniu z p. Anetą Prymaką – Oniszk, autorką książki "Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy". Pisarka przybliżyła młodzieży historię bieżeństwa, opowiedziała również o tym, jak projekt opisania wydarzeń sprzed lat przerodził się w publikację książkową. Uświadomiła też zebranym, że bieżeńcy, których tułaczkę przedstawiła, to często ich pradziadowie.

Uczniowie, którzy będą uczestniczyć w literackiej kategorii konkursu, mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach, podczas których p. Aneta Prymka – Oniszk udzieliła im szeregu praktycznych wskazówek związanych ze zdobywaniem i analizą materiałów źródłowych oraz doskonaleniem umiejętności pisarskich. Na pewno uczestnictwo w warsztatach przyczyni się do powstania wielu ciekawych prac konkursowych.

Anna Cyruk       

GALERIA ZDJĘĆ