ZWYCIĘSTWO UCZNIÓW ZSZ W KONKURSIE DZIENNIKARSKIM

Sukcesem uczniów naszej szkoły zakończył się, zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce, konkurs dziennikarski dla młodzieży szkół średnich pt. "Czynna czy bierna ochrona Puszczy Białowieskiej", realizowany w ramach projektu "Puszcza i ludzie". Brali w nim udział uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z naszego powiatu. Mieli oni za zadanie nakręcenie kilkuminutowego filmu przedstawiającego różne opinie na temat ochrony Puszczy Białowieskiej. Aby zmierzyć się z tym niełatwym problemem, który w ostatnim czasie zajmuje nie tylko mieszkańców naszego regionu, ale też całego kraju, a nawet Europy, młodzież musiała wykazać się umiejętnościami dziennikarskimi i sprawnością w realizowaniu krótkometrażowego filmu. Na pewno uczniom pomogły w zdobyciu tych kompetencji, warsztaty dziennikarskie, w których uczestniczyli w październiku.

Finał konkursu odbył się 10 stycznia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Hajnówce. Wśród 5 filmów, zrealizowanych w ramach konkursu, najlepszy okazał się reportaż "Co się dzieje z tą puszczą?" autorstwa Grzegorz Bury i Konrada Cyrkuna, uczniów kl.4 TI Zespołu Szkół Zawodowych, którymi opiekowała się pani Lucyna Wojciuk. Za zdobycie pierwszego miejsca autorzy reportażu filmowego otrzymali m.in. tablety, które wręczyli im starosta Mirosław Romaniuk i wicestarosta Jadwiga Dąbrowska.

Konkurs był okazją do zastanowienia się nad problemem metod ochrony Puszczy Białowieskiej, wyrobienia sobie przez młodzież opinii na ten temat oraz dał młodym filmowcom możliwość doskonalenia warsztatu reporterskiego. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Anna Cyruk       

GALERIA ZDJĘĆ