PROJEKT InnoGastro

W dniu 16.01.2018 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce odbyło się spotkanie nauczycieli oraz partnerów zagranicznych biorących udział w projekcie InnoGastro – Innovative Approach to Gastronomy in Vocational Schools.

Nauczyciele z Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce już od początku bieżącego roku przygotowują się do uczestnictwa w projekcie InnoGastro, realizowanym w ramach programu Erasmus+.

Pani Iwona Kulesza, pani Irena Sajewicz oraz pan Jarosław Rogoza-uczestnicy projektu, w marcu 2018 r., wezmą udział w pilotażowym szkoleniu „Awangardowe kreacje kulinarne- gastronomia, produkty i techniki”, które odbędzie się w Hiszpanii.

       

GALERIA ZDJĘĆ